Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ne ad verilir?
A) Söz
B) İletişim
C) Kanal
D) İleti
E) Alıcı

2.Aşağıdakilerden hangisi tekerlek iletişim ağının özelliklerinden biridir?
A)Serbest iletişim modeli olarak da adlandırılması
B) İki üyenin ayrıcalıklı bir konumda yer alması
C)Geleneksel örgüt yapılanmalarında görülmesi
D)Alt üst kademe ilişkilerinin belirgin bir özellik taşımaması
E)Grup içerisinde her bireyin birbiri ile iletişim kurabilmesi

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesletim yanlışı yoktur?
A)Yarın, trafik kazası geçiren arkadaşımı ziyaret etmek için, hastahaneye gideceğim.
B)Futbol takımının eşofmanlarını, moda tasarımı bölümünün öğrencileri hazırladı.
C)Siz beni teşfik etmeseydiniz, o kadar çok kişinin önünde konuşmaya cesaret edemezdim.
D)Erkek arkadaşım, benim için süpriz bir doğum günü kutlaması düzenlemiş.
E)Düğünümüze, listedeki herkezin davet edildiğinden emin olmalıyız.

4.Bireylerarası iletişimde, bireylerin davranışları aşağıdaki ögelerden hangisi ile ilişkili değildir?
A) Bireyin yaşam süresi
B) Bireyin algıları
C) Bireyin duyguları
D) Bireyin yetiştirilme tarzı
E) Bireyin kültürel özellikleri

5.Kesin olmayan bir şeyi doğru sayma ve us yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları hiç bir kuşku duymaksızın onaylamaya ne ad verilir?
A) Değerler
B) Normlar
C) İnançlar
D) Semboller
E) Gelenekler

6.Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biridir?
A) Genetik olması
B)Bütünüyle maddi, gözlemlenebilir bir olgu olması
C) Gelişigüzel olması
D) Toplumsal olmaması
E) Tarihi ve sürekli olması

7.Aşağıdakilerden hangisi normların amaçlarından biri değildir?
A) Grubun temel değerlerini ifade etmek
B) Başka gruplarla işbirliğini sağlamak
C) Davranışları basitleştirmek
D)Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmasına yardımcı olmak
E) Grubun sürekliliğini sağlamak

8.Teknolojiyle aracılanmış iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşaret etme
B) İnternet
C) Seslenme
D) Çağırma
E) Dürtme

9.Toplumun kültürünü yansıtan bir değer olarak milli marş aşağıdaki kültürel kavramalardan hangisine karşılık gelir?
A) Norm
B) Değer
C) Sembol
D) Efsane
E) İnanç

10.Sıcak iletişim araçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Sıcak iletişim araçlarına kullanıcı katılımı yüksektir.
B) Televizyon sıcak iletişim aracıdır.
C) Telefon sıcak iletişim aracıdır.
D) Sinema sıcak iletişim aracıdır.
E)Sıcak iletişim araçları anlamı izleyiciye tamamlaması için çok şey bırakırlar.


11.Eş zamanlı iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A)Taraflar aynı anda mesaj gönderir ve alırlar.
B) Taraflar aynı mekânda olmak zorundadır.
C)Enformasyon iletimi kimi zaman kesintiye uğrayabilir.
D)Eş zamanlı iletişim teknolojiyle aracılanamaz.
E) E-posta eşzamanlı iletişime örnektir.

12.Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnektir?
A) Mektup yazmak
B) Sms göndermek
C) Telgraf çekmek
D) Telefon görüşmesi yapmak
E) E-mail göndermek

13.Kişinin kendisine karşı bir tehdit sezdiği ya da algıladığı zaman verdiği yanıta ne ad verilir?
A) Saldırgan davranış
B) Düşmanca davranış
C) Rekabetçi davranış
D) Savunmacı davranış
E) Kaçınmacı davranış

14.Çatışma kavramı ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır?
A)Çatışma birbirine bağlı en az iki taraf arasındaki mücadelenin yer aldığı bir sürece karşılık gelir.
B)Çatışmada her zaman sorunlarla karşılaşılmaz.
C)Çatışma iyi yönetilirse bireylerarası ilişkilerde olumlu yönde bir gelişme olur.
D)Çatışma bütün ilişkilerde görülebilecek bir sürece karşılık gelir ve kaçınılmazdır.
E) Çatışma bireylerarası ilişkilere her zaman zarar veren negatif bir süreçtir.

15.Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı eleştirinin amaçlarından biri değildir?
A) Dikkat çekmek
B) Küçük düşürmek
C) Suçlu hissettirmek
D) Endişe ya da ilgi belli etmek
E) Kontrol etmek

16.Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çatışma stratejilerinden biri değildir?
A) Sorumluluktan kaçınma
B) Karşı fikri reddetme
C) Kişisel eleştiri
D) Düşmanca sorgulama
E) Konuyu değiştirme

17.Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar daha yakındır.” sözü aşağıdaki iletişim türlerinden hangisine vurgu yapar?
A) Empatik
B) Bilişsel
C) Sempatik
D) Sözsüz
E) Duygusal

18.Aşağıdakilerden hangisi empati ile eş anlamlıdır?
A) Yandaş
B) Sempati
C) Eşduyum
D) İçselleştirme
E) Önemseme

19.Güç geçerliliği kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İçinde bulunulan ortam için faydalı olabilecek bilgi, beceri ve yetenekleri kapsayan bir uzmanlığa sahip olmaktır.
B)Bireyin sistemin bütünü içindeki pozisyonunu belirleyen bireylerarası bağlantılardır.
C) Cazibe, sıcaklık, konuşma becerileri ya da sosyal statü gibi bireysel niteliklerdir.
D)Bir insanın ilişkide olduğu ortamdaki pozisyonu ile ilgili kaynakların kontrolüdür.
E)Diğer bireylerle araya konan mesafenin bireylerarası ilişkiye kazandırdığı güç dengesidir.

20.Bütün İngilizler’in geleneksel, bütün İtalyanlar’ın tutkulu, bütün Japonlar’ın çalışkan olduğunu düşündüren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stereotip
B) Algılama
C) Karakterize etme
D) Tipoloji
E) Genelleme

B C B A C E B B C D A D D E D E A C E A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] PSİKOLOJİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,862 25.01.2019, Saat:22:44
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GENEL BESLENME 2018 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,667 25.01.2019, Saat:22:33
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,313 25.01.2019, Saat:22:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,145 25.01.2019, Saat:21:59
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi