Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Bir toplumun ahlakından bahsederken, sözgelimi “Türk ahlakı” denildiğinde, ahlak kelimesi aşağıdaki anlamlarından hangisi ile kullanılmış olur?
A) Yasaklayıcı
B) Pratik
C) Betimsel
D) Normatif
E) İzin verici

2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin ahlaki otoriteyle gerekçelendirilmesine örnektir?
A)Vicdanım başka türlü davranmama izin vermedi.
B) Yaşlıydı ve çantasını taşıyacak hali yoktu.
C) Yardım etmeseydim düşecekti.
D) İçimdeki sese kulak verdim.
E)Yardım ettim çünkü annem yaşlılara yardım etmek gerektiğini söyler.

3.Hiç kimsenin hukuken belirlenmiş yargı yerleri dışında yargılanamayacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal hâkim
B) Silahların eşitliği
C) Aleniyet
D) Tarafsızlık
E) Çelişmeli yargı

4.Turistik amaçla Türkiye’ye gelmiş olan bir yabancı, havaalanındaki kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığına tanık olmuştur.
Durumu kurum amirliğine yazılı dilekçe ile bildirmiş ancak yabancıların etik ilke ihlali başvurusunda bulunamayacağı, sadece dava açabileceği kendisine söylenmiş ve herhangi bir işlem yapılmamıştır.
Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Yabancıların yaptıkları başvurular işleme alınır ancak inceleme tamamlanmadan yabancı Türkiye’den ayrılırsa, inceleme sona erdirilir.
B) Herhangi bir nedenle Türkiye’de bulunan ve etik ilke ihlaline tanık olan yabancılar, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor kabul edildikleri için yapılan işlem hatalıdır.
C)Etik ilke ihlali ile ilgili başvuru hakkı sadece Türk vatandaşlarına verilmiştir. Yapılan işlem doğrudur.
D)Bir yabancının etik ihlali başvurusunda bulunması için bir Türk vatandaşını da şahit göstermesi gerekir.Yapılan işlem doğrudur.
E)Bir yabancının etik ilke ihlali ile ilgili başvuruda bulunabilmesi için Türkiye’de oturuyor olması gerekir. Yapılan işlem doğrudur.

5.Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar alıcıların kişisel beğeni ve tercihlerinin değil; yapılan hizmetin muhatabının ihtiyacını dikkate almak gerekliliğine işaret eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misyona bağlılık
B) Sürekli gelişim
C) Beyana güven
D) Öngörülebilirlik
E) Hizmette yerindelik

6.Hâkimliğe ve savcılığa atanacak olanlarda hangi ölçütlerin aranacağı açıkça belirlenmemiş, bu ölçütler ilan edilmemiş veya ölçütlere uygunluğun nesnel bir şekilde ölçülmesi sağlanamamışsa aşağıdaki ilkelerden hangisi ihlal edilmiş sayılır?
A) Doğruluk
B) Liyakat
C) Eşitlik
D) Dürüstlük
E) Bağımsızlık

7.Hâkim, önündeki bir dava veya önüne gelme ihtimâli olan bir konu hakkında, bilerek ve isteyerek, yargılama aşamasının sonuçlarını
veya sürecin açıkça âdilânelik vasfını makul ölçüler çerçevesinde etkileyecek veya zayıflatacak yorumda bulunmamalıdır. Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
A) İhsas-ı rey yasağı
B) Gizlilik
C) İhkak-ı hak yasağı
D) Dürüstlük
E) Kurumsallık

8.Hâkimin taraflarla veya tanıklarla özel olarak görüşememesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
A) Dürüstlük
B) Doğruluk
C) Tarafsızlık
D) Liyakat
E) Eşitlik

9.Hâkimlik mesleği ve mesleğe yaraşırlık ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Konumunun, gündelik hayatta kendisine avantaj sağlamasını beklememelidir.
B) Şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınmalıdır.
C)Yargı mesleğinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmalıdır.
D)Aile üyelerinden birinin avukat olarak katıldığı davaları öncelikli olarak incelemelidir.
E)Kurduğu ilişkilerin görüşlerini etkilemesine izin vermemelidir.

10.Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik mesleği ile bağdaşan eylemlerden biri değildir?
A)Hukuki bir kavram hakkında konferans vermek
B)Adalet teşkilatının idaresi hakkında ders vermek
C) Hukuk sistemi hakkında yazı yazmak
D)Bağımsızlığına halel getirmemek kaydıyla resmi bir organın üyesi olarak hizmet vermek
E) Ücret karşılığı hukuki mütalaa vermek

11.Hâkimin, nişanlısı da dâhil olmak üzere aile üyelerinden birinin vekil/temsilci/avukat olarak katıldığı bir davaya bakmasını sakıncalı kılan yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstikamet
B) Yetkinlik
C) Mesleğe yaraşırlık
D) Bağımsızlık
E) Eşitlik

12.Yargıçların dosdoğru ve güvenilir olmasını gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) İstikamet
C) Tarafsızlık
D) Bağımsızlık
E) Yetkinlik

13.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre bazı gruplar için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar arasında yer almaz?
A) Yoksullar
B) Çocuklar
C) Yaşlılar
D) Gaziler
E) Maluller

14.Duruşma sırasında bir avukatın sanık hakkında ırkçı ifadeler kullanması halinde hâkim, yargı etiği açından ne şekilde hareket etmelidir?
A)Sanığa avukatın sözlerinden rahatsız olup olmadığını sorarak alacağı cevaba göre uyarmalıdır.
B) Duruşma sırasında avukatı ırkçı ifadeler kullanmaması konusunda uyarmalıdır.
C)Avukattan, ırkçı ifadelerini kanıtlamasını istemelidir.
D)Avukatın görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesi için herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
E)Duruşma sonrasında avukatla özel görüşme yaparak bundan sonra ırkçı ifadeler kullanmaması konusunda uyarmalıdır.

15.Hâkimin toplumdaki kültürel, etnik ve dinî çeşitliliği tanımasını, bu çeşitlilik hakkında bilgi sahibi olmasını gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liyakat
B) Doğruluk
C) Eşitlik
D) Bağımsızlık
E) Dürüstlük

16.Yargıcın insan hakları alanındaki gelişmeleri takip etme yükümlülüğü aşağıdaki yargı etiği ilkelerinden hangisinin sonucudur?
A) Eşitlik
B) Tarafsızlık
C) Bağımsızlık
D) Yetkinlik ve özen
E) İstikamet

17.5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin görev yapabileceği hallerden biridir?
A) Sanığın eşi olduğu dava
B) Suçtan kendisinin de zarar gördüğü dava
C) Daha önce bilirkişilik yaptığı dava
D) Komşusunun davası
E) Mağdurun eşi olduğu dava

18.Aleyhine açılmış bir davayla ilgili mahkeme kalemine gelen bir vatandaş, davasını takip etmek için bir avukat aradığını söyleyerek, kalemde bulunan adalet personelinden avukat tavsiyesinde bulunmasını ister. Bu durumda personel ne şekilde hareket etmelidir?
A)Yardımcı olamayacağını söyleyerek tavsiyede bulunmamalıdır.
B) Bildiği en iyi avukatı tavsiye etmelidir.
C)Hâkimden izin isteyerek tavsiyede bulunmalıdır.
D) Ücret karşılığında tavsiyede bulunmalıdır.
E) Bildiği en iyi avukatların listesini vermelidir.

19.Aşağıdakilerden hangisi adalet personeli açısından çıkar çatışması olarak değerlendirilecek durumlardan biri değildir?
A)Çocuğunun adli kurumda çalışması için yetkililerle görüşme yapması
B)Kendine ait bir taşınmazı adli kuruma kiralaması
C)Adli kurumlarda işlem yapan taraflara yardım etme nedeniyle ücret alması
D)Kardeşinin, adli kurumun personel alım ilanı çerçevesinde iş başvurusunda bulunması
E)Adli kurumun yapacağı bir satın alma işleminde yakın aile üyesinin tercih edilmesini sağlaması

20.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre aşağıdaki durumlardan hangisinde zabıt kâtibi görevden çekinebilir?
A) Taraflardan birine yol gösterdiği davada
B) Nişanlısının davasında
C) Tanık olarak dinlendiği davada
D)Taraflardan biri ile arasında bir düşmanlık bulunması durumunda
E) Bilirkişi olarak dinlendiği davada

C E A B E E A C D E C B A B C D D A D B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Resimli] Kalem Mevzuatı 1-2-3-4. Ünite Ders Notu (2018) Editör 2 11,749 13.03.2020, Saat:06:00
Son Yorum: Mahir.kara
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,234 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi