Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş

GENEL MUHASEBE ÜNİTE 6

  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • Beğen
1
Konuyu Beğen
0
#1
Bedeli belirli bir süre sonunda ödenmek üzere yapılan satışlara vadelisatış denir.
Vadeleri bir yıla kadar alınacaksa kısa vadeli, 1 yıldan uzunsa uzunvadelidir.
120-alıcılar
121-alacak senetleri
122-alacak senetleri reskontu
125-ertelenmiş alacak ve faiz vade farkı
126-verilen depozito ve teminatlar
127-diğer ticari alacak
128-şüpheli alacaklar
129 şüpheli alacaklar karşılığı
 
Alıcılar hesabı aktif karakterli hesaptır.
Gerçeğe uygun değer:karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekligurublar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.
Alacak senetleri adi senetler ve kıymetli evrak niteliğinde senetlerolmak üzeri ayrılır.
Adi senetler:belli bir biçime göre ve borçlar hukukuna göre düzenlenir.Ticarette pek önemi yoktur.
Evrak niteliğinde senetler:türk ticaret kanunu hükümlerine göredüzenlenir.Ticarette önemlidir.
Kambiyo senetleri(ticari senetler) mal(emtia) senetleri olmak üzereikiye ayrılırlar.poliçe, bono ve çek kambiyo senetleridir.
Poliçe:işletme hukukuna göre düzenlenmiş özel bir havaleşeklidir.poliçeyi düzenleyen veya üçüncü kişiye veya senet taşıyıcısına(hamiline) belli bir tutarın ödenmesi hakkında diğer kişiye ödeme emri verir.keşideci, poliçeyi düzenler ve senedin ilk borçlusudur.lehtar poliçenin alacaklısıdır.poliçenin devredilmesine ciro denir.
Bono(emre yazılı senet):kambiyo senetlerindendir.borçlunun vade günüborcunu kayıtsız şartsız ödeyeceğini gösteren belgedir.senedin üzerindeki değere nominal değer denir.lehtar ise bonoda alacaklı olarak görünen kişidir.
Eğer senet vadesinde ödenmez ise senedi alan işletmenin senedi teminatolarak veren işletmeye geri dönme hakkı olabilir.bu işleme kabulu rücu denir.
Senetler ciro edilerek senet üzerindeki alacak hakkı üçüncü kişiyedevredilebilir.Bu ciroya temlik cirosu denir.
131-ortaklardan alacaklar
132-iştiraklerden alacaklar
133-bağlı ortaklardan alacaklar
135-personelden alacaklar
136-diğer çeşitli alacaklar
137-diğer alacaklar reskontu
138-şüpheli diğer alacaklar
139-şüpheli diğer alacaklar karşılığı
İşletmenin diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarınınbelirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları iştirak olarak adlandırılır.

Sermayesinin %50’den fazlasına sahip olunan işletmeler, bağlı ortaklıkolarak adlandırılır.
}


    GENEL MUHASEBE ÜNİTE 6
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi