Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş

GENEL İŞLETME ÜNİTE 5

  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • Beğen
1
Konuyu Beğen
0
#1
Girdiler: hammadde-insan kaynakları-teknoloji-bilgi
Dönüşüm Süreci:çalışan faaliyeti-yönetim faaliyeti-teknoloji ve üretimyöntemleri
Çıktılar:ürün ve hizmetler-finansal sonuçlar-bilgi-insanla ilgiliçıktılar
 
Etkililik:mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara ulaşmaktır.
Verimlilik:en az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşmaktır.
 
Yönetim sürecinin üç farklı türü vardır. 1-)ailesel 2-)siyasal3-)profesyonel
 
Üst kademe yönetim:işletmenin bir bütün olarak görüldüğü, tüm işletmeyiilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği yerdir.Yönetim kurulu başkanı,genel müdür,genel direktör.
Orta kademe yönetim:üst kademe ile alt kademenin arasındakibölümdür.alt kademe yöneticlerinin işlerini kontrol ederler.Bölüm müdürü,proje lideri,
Alt kademe yönetim:üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan sorumluolan yönetim kademesidir.şef gibi.. kısım müdürleri,ustabaşılar
 
Üç tür yönetsel yetenek vardır.
1-)teknik yetenek:yöneticinin belirli görevleri yapabilmesi içinihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve yetenekleri kapsar.
2-)beşeri yetenek:diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisinikapsar.
3-)kavramsal yetenek:yöneticinin işletmeyi bir bütün olarakgörebilmesini ifade eder.
Yönetsel rolleri inceleyen kişi:Henry mintzberg
Monitör rolü:periyodik raporları okuyarak ve bireylerle irtibat kurarakişletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak için işletme içinden ve dışından bilgi toplar.
 
Yönetim fonksiyonları dört adettir.
1-)planlama 2-)örgütleme 3-)yöneltme 4-)kontrol
 
Üst yönetimConfusedtratejik hedefler
Orta yönetim:taktik hedefler
Alt yönetim:operasyonel hedefler
 
Uzun vadeli planlar:5 yıl
Orta vadeli planlar:1-5 yıl
Kısa vadeli planlar:1 yıl
 
Sürekli planlar:politika,program,prosedür,kural
Tek kullanımlık:program,proje,bütçe
 
Biçimselleşme:işletme içinde neyin ne zaman nerde nasıl yapılacağıönceden ayrıntılı olarak belirlenmişse ve zorunluysa biçimselleşme yüksektir.
 
Güdüleme:motivasyon
 
Biçimsel iletişim:yönetim hiyerarşisine göre yapılır.
Aşağı doğru iletişim:bilgilerin üstten aşağıya aktarılmasıdır.
Yukarı doğru:astlardan üstlere aktarılan bilgidir.
Yatay:aynı düzeydeki yöneticilerin iletişimidir.

Çapraz iletişim:işletme içinde farklı yönetim ve bölümleriniletişimidir.
}


    GENEL İŞLETME ÜNİTE 5
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi