Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar?
A) Saygı ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
E) Ait olma ve sevgi ihtiyacı

2.İşletmelerin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal çevre
B) Küresel çevre
C) Genel çevre
D) Ekonomik çevre
E) Üst çevre

3. İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurumsal Değerlendirme Yaklaşımı
B) Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı
C) Adalet Kuramı Yaklaşımı
D) Haklar Yaklaşımı
E) Faydacılık Yaklaşımı

4.Bir işletme problemler daha ortaya çıkmadan olası problemleri tahmin etmeye çalışarak, zamanında önleyici tedbirleri almaya çalışıyor ve bunu sağlamak için de işletmede kullanılan tüm kaynakları izlemeye ve denetlemeye çalışıyor ise bu işletme aşağıdaki kontrollerden hangisini uygulamaktadır?
A) Geriye dönük kontrol
B) Eş zamanlı kontrol
C) İleri dönük kontrol
D) Performans takibi
E) Geribildirimli kontrol

5.Aşağıdakilerden hangisi hukuksal birleşme türlerinden biri değildir?
A) Konsorsiyum
B) Kartel
C) Konsern
D) Centilmenlik anlaşması
E) Pazara nüfuz etme

6.Bir yönetici periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplama işini yapıyorsa aşağıdaki yönetim rollerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
A) Monitör rolü
B) Kaynak dağıtıcısı rolü
C) Liderlik rolü
D) Kontrol rolü
E) Temsil rolü

7.Binalar, barajlar, gemiler ve köprü üretimi hangi tür üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir?
A) Seri üretim
B) Montaj üretimi
C) Tek üretim
D) Akıcı üretim
E) Yalın üretim

8.Özellikle üst yönetim kademeleri açısından büyük önem taşıyan ve işletmeyi bir bütün olarak görebilmek olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beşeri yetenek
B) Kavramsal yetenek
C) Görevsel yetenek
D) Teknik yetenek
E) Fonksiyonel yetenek

9.Aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin son amacıdır?
A)Üretim süreci boyunca sıfır kayıpla gerçek bir değer yaratma süreci ile tüketicilere ulaşmaktır.
B)Üretim sistemleri arasında en fazla iletişim ile standart bir ürün üretmektir.
C)El işçiliği kullanılarak yapılan üretim süreçlerini en düşük düzeye indirmektir.
D)İleri düzeyde gelişmiş üretim teknolojisi ve üretim sistemlerini kullanarak ürünler üretmektir.
E)Çok miktarda üretim yaparak parça başı sabit maliyet giderlerini düşürmektir.

10.Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?
A) Yetki devri
B) Komuta zinciri
C) Bölümlendirme
D) Kontrol alanı
E) Komuta birliği

11.Endüstriyel ürün çeşitlerinden biri olup, üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
A) Yatırım ürünleri
B) Hammaddeler
C) İşlenmiş maddeler ve parçalar
D) Yardımcı donatım
E) Endüstriyel hizmetler

12.Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dağıtım kanalı içerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasıdır.
B)Bir dizi fiziksel ve kimyasal özelliğin kolaylıkla görülecek biçimde bir araya toplanıp birleştirildiği maddedir.
C) Ürünlerin, hizmetlerin ya da düşüncelerin tüketicilere duyurulması ve benimsetilmesi için, bir ücret karşılığında, kişisel olmayan biçimde sunulmasıdır.
D) Ürünlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama örgütlerinin oluşturduğu yapıdır.
E)Bir ürünün üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılması sırasında takip ettiği yoldur.

13.Bir işletme iş gereği deneyime ihtiyaç olmayan bir pozisyon için eleman işe almak istiyorsa, bu durumda kullanabileceği en iyi personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlan vererek personel temin etme
B) İş kurumu ve istihdam bürolarına başvurma
C) Çalışan tavsiyelerini alma yoluna gitme
D) Meslek kuruluşlarından personel temin etme
E) Eğitim kurumlarından personel temin etme

14.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardan biridir?
A) Cari oran
B) Satışların kârlılığı oranı
C) Kaldıraç oranı
D) Likidite oranı
E) Faaliyet oranları

15.İşbaşı eğitiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Personeli yeni işe başladığı zaman yapacağı iş ve organizasyon hakkında bilgilendirmektir.
B)Personeli eğitim için görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı iş sırasında eğitmektir.
C)Unutulma olasılığı olan bilgileri belirli aralıklarla tekrar hatırlatmaya yönelik eğitimler yapmaktır.
D)Güncelliğini yitirmiş bilgilerin yerine yeni bilgiler kazandırmaya yönelik eğitimler vermektir.
E)Personeli işinden ayırıp ayrı bir mekanda iş ile ilgili bilgileri vermektir.

16.İşletmenin belirli bir tarih itibarıyla sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği finansal durum tablosuna ne ad verilir?
A) Öz kaynaklarda değişim tablosu
B) Likidite tablosu
C) Nakit akım tablosu
D) Bilanço
E) Gelir tablosu

17.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin faydalı olabilmesi için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?
A)Finansal bilgilerin yapılan işler ve alınacak kararlar ile ilgili olması
B)Finansal bilgilerin karşılaştırılabilir olması
C) Bilgilerin güvenilir olması
D) Bilgilerin elektronik ortamda yer alması
E) Bilgilerin kolayca anlaşılabilir olması

18.İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş değerlemesi
B) İş tanımı
C) İnsan kaynakları planlaması
D) İş gereklerinin belirlenmesi
E) Personel yetkinliği

19.Bir işletme çalışanının yüksek performansının karşılığı olarak, temel ücretlerine ek olarak verilen bir ek ödeme ile ödüllendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maaş
B) Ücret
C) Teşvik primi
D) Endüstriyel tabanlı ödeme
E) Dolaylı ödeme

20.Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öz varlık
B) Çalışma sermayesi
C) Likidite
D) Nakit sermaye
E) Öz sermaye

E B D C E A C B A E D A E C B D D A C B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,184 21.01.2019, Saat:21:58
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] TURİZM SOSYOLOJİSİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,559 21.01.2019, Saat:21:51
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] SATIŞ TEKNİKLERİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,182 21.01.2019, Saat:21:40
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 4,316 21.01.2019, Saat:21:33
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] TURİSTİK ALANLARDA MEKAN TASARIMI 2017 FİNAL CIKMIS SORULARI Editör 0 1,520 21.01.2019, Saat:21:28
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi