Forum Gündemi:

Editör
#1
1.  I. Para harcama eğiliminin artması
II. İnsanların duygusal heyecanlara karşı giderek daha duyarlı hale gelmesi
III. Tatil yapmanın lüks tüketim sınıfında değerlendirilmesi
IV. Doğal çevreye yönelik duyarlılığın azalması
V. Hayatın yaşamaya ve keyif almaya değer bir şey olarak görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri turizm ile birlikte değişen değerlerdendir?
A) II ve V
B) III ve IV
C) I, II ve V
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

2.  I. Gündelik hayatın giderek dinselliğin etkisi altında kalması
II. Çalışma sürelerinin azalması
III. Seyahat için gerekli yol güvenliğinin ortadan kalkması
IV. Çalışanların ücretlerinin artması
Yukarıdakilerden hangileri Orta Çağ’da gezi ve seyahat faaliyetlerinde gözlemlenen belirgin azalmanın temel sebepleri arasında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

3.Weed ve Bull spor ve turizm arasındaki ilişkiyi irdelerken çeşitli başlıklar altında değerlendirmeler yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?
A) Spor katılımcısına faydaları
B) Turist için faydaları
C) Spor ve turizm bağlantısının olumsuz yönleri
D) Ekonomik ve toplumsal kalkınma
E) Leasing sözleşmelerinin esaslı unsurları

4.  I. Turistik limanların inşa edilmesi
II. Ulaşım ağlarının geliştirilmesi
III. Doğal güzellikleri olan alanların geliştirilmesi
IV. İletişim ağlarının geliştirilmesi
Düşüş eğilimine giren bir turizm yöresinin yeniden yükseliş eğilimine geçmesi için yukarıdaki önlemlerden hangileri alınmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

5.Önyargılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grubun üyelerini tanıdıktan sonra oluşur.
B)Grubun homojen ve tek tip bir yapıya sahip olduğuna dayanarak değer yargısı yaratır.
C) Turizmin gelişmesine zarar verir.
D)Belli bir grubun üyelerine yönelik genel ve taraflı bakış açısı anlamına gelmektedir.
E)Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan bir kavramdır.

6.Sosyolojik yöntemi ilk olarak karşılaştırmalı analiz yaptığı İntihar adlı eserinde kullanılan sosyolog kimdir?
A) D'amore
B) Tucker
C) Turner
D) Durkheim
E) Ash

7.İki yılda bir yapılan ve düzenli olarak tekrar eden sanatsal ve kültürel faaliyetlerin bütününe ne ad verilir?
A) Panel
B) Panayır
C) Bienal
D) Kongre
E) Şenlik

8.Herhangi bir malın veya hizmetin piyasada para karşılığında satın alınması için üretilmesine ne ad verilir?
A) Metalaşma
B) Patentleme
C) Lojistik
D) Markalama
E) Lisanslama

9.Turizm sektöründe istihdam edilen yerel işçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çoğu zaman tarımsal faaliyetlerle uğraşan hane yapılarından geldikleri için turizmde veya benzeri bir piyasa ekonomisinde iş deneyimleri yoktur.
B)Turizmin mevsimsel yapısından hiç etkilenmezler.
C)Turizmde en yaygın olarak görülen çalışan grubunu oluştururlar.
D)Tam zamanlı olarak istihdam edilseler de yalnızca turizm sezonu boyunca çalışırlar.
E)Turizm eğitimi almadıkları için genellikle işi iş üzerinde öğrenirler.

10.Birincil ve ikincil piyasalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İkincil emek piyasası düzensiz ve esnek çalışma koşullarına sahip düşük ücretli işleri kapsar.
B)Emek çalışmalarında emek piyasasında yer alan işler; iş güvencesi, ücretler, işin niteliği ve çalışma koşullarına göre sınıflandırılır.
C) Birincil emek piyasası; yüksek vasıf ve eğitim gerektiren iş alanlarının yer aldığı, yüksek ücret ve güvence sağlayan işleri kapsar.
D)İkincil emek piyasası vasıfsız ya da yarı vasıflı emeğe yöneliktir.
E)Küreselleşme süreci, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ikincil emek piyasasının daralmasına yol açmıştır.

11. Turizm hizmetlerini destekleyen, ulaşım, temizlik, gıda üretimi, toptancılık gibi alanlarda çalışanlar aşağıdaki istihdam türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) Etkisiz istihdama
B) Doğrudan istihdama
C) Dolaylı istihdama
D) Nötr istihdama
E) Pasif istihdama

12.Aşağıdakilerden hangisinde turizm istihdamının yıl boyunca devam etme ihtimali diğerlerinden daha fazladır?
A) Bodrum
B) Alanya
C) Fethiye
D) İstanbul
E) Ayvalık

13.Scott Lash ve John Urry’nin ortaya koyduğu ve artan bilişim teknolojileri sonucu turizmin biçim değiştirdiğine, bir yeri veya kültürü görmek için oraya gitmenin zorunlu
olmadığına, çünkü turizm imajının turizmin kaynaklarının önüne geçtiğine, dolayısıyla görülecek her şeyin bilgisayar ekranından detaylı olarak sunulduğuna dikkat çeken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Swot analizi
B) Kâr analizi
C) Etnografi
D) Üretimsel marj
E) Post-turizm

14.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilk yavaş şehri olması sebebi ile sürdürülebilir turizm anlayışı için iyi bir örnektir?
A) Seferihisar
B) Kadıköy
C) Şirince
D) Bodrum
E) Fethiye

15.İlk defa 1985 yılında imzalanan, ülkelerin vize politikalarıyla ilgili olan ve o dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi beş ülkeyi kapsayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münih Antlaşması
B) Schengen Vize Antlaşması
C) Sevilla Antlaşması
D) Bologna Antlaşması
E) Napoli Antlaşması

16.Turizm destinasyonlarında satılan hediyelik eşyalar, küreselleşme öncesinde yerel kültürel ürünlerden oluşurken bugün bu
hediyelik eşyalar büyük oranda Çin, Tayvan gibi ülkelerde seri olarak üretilen ve yerel kültürü temsil etmeyen ürünlerdir. Bu örnek küreselleşmenin doğurduğu olumsuz sonuçlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Maliyetlerin azalmasıyla
B) Otantik değerlerin yok olmasıyla
C) Bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla
D) Fiyatların düşmesiyle
E) Ulusal şirketlerin ortaya çıkmasıyla

17.Bir turizm bölgesinin içinde bulunduğu doğal kaynaklara, halka, ekonomiye ve kültüre olumsuz etki yaratmadan ve ziyaretçilerin tatmin düzeyini azaltmadan, maksimum miktarda kullanılmasını belirleyen düzeye ne ad verilir?
A) Kalite hacmi
B) Fiyatsal marj
C) Dönemsel maliyet
D) Taşıma kapasitesi
E) Birim maliyet

18.Su yönetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Atık su, otellerde parasal harcamalara yol açar.
B)Düşük kalitede su kullanımı, çalışan ve müşterilere yönelik sağlık risklerini ortaya çıkarabilir.
C)Kirletilmiş atık su, atık bölgeleri üzerindeki yükü artırır.
D) Atık su, kıt kaynakları çoğaltır.
E)Atık sıcak su yalnızca su değil, aynı zamanda enerji de harcar.

19.Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetiminde önemli bir role sahip olan ürün satın almanın ilkeleri arasında yer almaz?
A)Paketlemeyi en aza indirecek ürünleri tercih etmek
B) Kiralamak yerine satın almak
C)Geri dönüşümü mümkün olan ürünleri satın almak
D) Yalnızca gerekli olanı satın almak
E) Uygun miktarda alışveriş yapmak

20.Turizm planlanması ve gelişimi sürecinde, ekolojik faktörlerin dikkate alınmasına ve turizm faaliyetlerinin ekolojik ilkeler doğrultusunda yürütülmesine ne ad verilir?
A) Sanayileşme
B) Küreselleşme
C) Ekolojik turizm
D) Kentleşme
E) Modernleşme

C A E E A D C A B E C D E A B B D D B C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,184 21.01.2019, Saat:21:58
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] SATIŞ TEKNİKLERİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,182 21.01.2019, Saat:21:40
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 4,316 21.01.2019, Saat:21:33
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] TURİSTİK ALANLARDA MEKAN TASARIMI 2017 FİNAL CIKMIS SORULARI Editör 0 1,520 21.01.2019, Saat:21:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GİRİŞİMCİLİK 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,366 21.01.2019, Saat:21:22
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi