Forum Gündemi:

Editör
#1
--ENDERUNLU FAZIL--
*Hayatının büyük bölümünü sürgünlerde geçirmiştir.
*Affedilmek için çok sayıda kaside yazmıştır.
-Şiirlerinde yahudilik ve hristiyanlıkla ilgili kavramlara sıkça rastlanır.

Eserleri:
Çenginame: Farklı milletlerden kırkiki erkek köçeğin tasvir edilidiği eser
Divan: Divanında kasideler önemli bir yer tutar.
Feleği öven bir kasidesi vardır. "Felek Methiyesi"

--Enderunlu Fazıl - II mesnevileri--
Defteri-i aşk: Aşk maceralarını anlattığı mesnevisidir. Allahın sıfatlarından peygamberimizden ve III.Selimden bahseder.
Huzanname: Hangi memlekette güzel çoktur ? sorusuna cevap olarak yazmıştır. Ebubekir ratıf efendiye ithaf etmiştir.
Zenanname: Hubanname için teşekkür eden sevgilisinin isteği üzerine yazmıştır. Çeşitli milletlere mensup kadın güzelleri betimlemiştir.


--Nedim - II---
-Ona Taze Zeban ismini takan kişi Salim'dir.
-Nedim'in 19. yydaki en büyük takipçisi "Enderunlu Vasıf"
-Mahallileşme eğiliminin 18.YY'daki en önemli temsilcisidir.
-N.Cemal, Nedimi türk dilinin en büyük şairi sayar.
-Nedim'in şair kimliğinin ortaya çıkmasında "Yahya kemal'in etkisi büyüktür.

Eserleri:
Nedim divanı, Sahaifülahbar (çeviri)

-Mesnevisi hiç yoktur.
-Aynı tarihini hazırlayan çevirmenler arasında Nedimde vardır.

--NEDİM - I --
-asıl adı Ahmet'tir.
-Dedesinden ötürü aldığı takma isim "Mülakkapzade"
-Annesi "Karaçelebizadeler"dendir.
-Uslüp sahibi bir şairdir
'Malumdur benim şühanım,
Mahlas istemez.'
-İstanbul hayatından sahnelerin şiirlerinde yer alması ondaki yerlilik merakının en önemli göstergesidir.
-İlk kasidelerinde NEF'inin etkisindedir.
-Kendini gazelde bakinin mirasçısı sayar

--Çağatay Türkçesi ile eser verenler--
-Şibani Muhammed Han
-Muhammed Salih
-Babür Şah
-Bayram Han
-Ebül-Gazi Bahadır Han
-Mirza Mehdi Han
-Fazlullah Han

--18.YY Edebi şahsiyetleri--
-Nedim
-şeyh galib
-Bursalı ismail beliğ

Halk edebiyatı temsilcileri
-Aşık Ravzi
-Aşık mustafa

19.yy edebi şahsiyetler
-Şinasi
-Ziyapaşa
-Namık kemal
-Ahmet mithat efendi
-Şemsettin sami
-Abdülhak şami
-Abdülhak hamit
-Ahmet vefik Paşa
-Navizade nazım

17.YY Edebi Şahsiyetler
-Nef'i
-Nabi
-Şeyhülislam yahya
-Sabit
-Neşati
-Naili
-Katip çelebi
-Evliya çelebi

17. YY Halk edebiyatı temsilcileri
-Karacaoğlan
-Gevheri
-Aşık ömer
-Aziz mahmud hüdayi (tekke şairi)
-Niyazi-i misri (tekke şairi)
-Kayıkçı kul mustafa

16.yy edebi şahsiyetler
-Fuzuli
-Baki
-Bağdatlı ruhi
-Hayali
-Taşlıcalı yahya
-Zati
-Nevi
-Lami

16.YY Halk edebiyatı temsilcileri
-Bahşi
-Pir sultan abdal
-Ozan
-Kul mehmet
-Öksüz dede
-Köroğlu

--Tekleşme--
-bezzazistan > bedesten
sırr > sir
kullanmak > kulanmak
kettar > keten
eyyam > eyam
kerre > kere
bellüt > pelit
battal > batal

--Ünsüz düşmesi--
kazGan > kazan
alçaKcık > alçacık
yükseKcük > yüksecük
ayın> nane > kabe
şol > şu
derler > deler
yuvarlar > yuvalak
yılan > ilan 
yiyirmi > igirmi

--Ünsüz türemesi--
Ön türeme
urmak > Vurmak

İç türeme
fişek > fişeNk 
dübelek > düMbelek
mive > meYve
pamuk > pamBuk
tüfek > tüfeNk
bargir > beYgir

--İncelme--
Alınma kelimelerde görülür. 
badam > badem
burgir > begir
sais > seyis
heca > hece

--Kalınlaşma--
bilezik >bilazik
debbag > tabak
mesel > masal
isi > ısı
büt > put

--Kısalma--
ahval > ahval
devat > divit

--Ünlü düşmesi--
ısıcak > sıcak
ısıtma > sıtma
aşırı > aşrı
biribiri > birbiri
gezicek > gezcek
boyunuz > boynuz
karanulık > karanlık
mürüvvet > mürvet

--Ünlü türemesi--
-Ön seste
Rum > urum
Rus > urus
fhlamuri > ıhlamur

-İç seste
akl > akıl
feth > fetih
tabl > davul
hasm > hasım
muhr > mühür
fikr > fikir

--Ünsüz değişmesi--
Tonlulaşma
k > g >> kafir > gavur
p >b >> padişah > badişa
t >d >> türlü > dürlü // tabl > davul

Tonsuzlaşma
b >p >> barmak > parmak
z >s zukök >sokak
kelid > kilit

--Ünlü daralması--
dest-gah > dizgah
reaya > riaya
teftik > tiftik

--Düzleşme--
funduk > fındık
cündi > cindi
uhrevi > ahrevi
furun > fırın

--Genişleme--
cihet > cehet
mive > meyve
ığaç > ağaç
mişe > meşe

--Yuvarlaklaşma--
bıçak > buçak
devlet > dövlet
dürbin > dürbün
flamuri > ohlamur

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Türk Dili 1 – Ünite 1-2-3-4 Ders Notları (Öğrenci Notları) Liseli 1 8,350 29.05.2019, Saat:15:04
Son Yorum: cansuandc
  Türk Dili 1 – Ünite 1-2-3-4-5 Ders Notları (Öğrenci Notu) Liseli 0 4,702 20.09.2018, Saat:14:26
Son Yorum: Liseli
  Türk Dili 1 – Ünite 1-2-3-4-5 Ders Notları (Öğrenci Notu) DEVAMI Liseli 0 4,329 20.09.2018, Saat:14:23
Son Yorum: Liseli
  Türk Dili – Ünite 4 Tanzimat Dönemi (Öğrenci Notları) DEVAMI Liseli 0 3,705 20.09.2018, Saat:14:19
Son Yorum: Liseli
  Türk Dili 2. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Liseli 0 2,695 20.09.2018, Saat:14:15
Son Yorum: Liseli

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi