Forum Gündemi:

Editör
#1
Kamu Yönetimi Ders Notu (1.Sınıf)


Kamu Yönetimi ; Temel Kavramları - ÜNİTE 1
YÖNETİM
Yönetim, “kaynakların (maddi ve beşerî), belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için kullanılması olarak tanımlanmaktadır ve aynı zamanda bu kavram ülkelerin yönetim sistem ve usullerini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.
 Örgütün olduğu her yerde bir yönetim , Yönetimin olduğu her yerde bir örgüt vardır.
Yönetim aileden , devlete kadar farklı seviyelerde gerçekleştirilen eylemlerden oluşur.
YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
   - Yönetim, kapsamı alanına giren konular açısından kesinlik ifade etmeyen ve uzmanları tarafından genel anlamda öneriler getirilebilen bir sosyal bilimdir.
-Sosyoloji biliminden yararlanır.
-Yönetim bilimi, yönetimin daha iyi işlemesi için prensipler ortaya koymaya çalışmaktadır.
Prensipleri ortaya atan kişilerin başında ; "Hanry Fayol" gelir.Fayol prensipleri 5 basamakta açıkladı ;
 İpucu ; Planladığın şeylerin organizasyonunu iyi yaparsan emir verdiğin zaman koordinasyonu iyi sağlamiş olursun , kontrole gerek kalmaz.
              (Planlamak)          (Organizasyon)                 (Emir vermek)             (Koordinasyon)           (Kontrol)
 YÖNETİM BİLİMİNİN İLKELERİ
Bu ilkeleri Hanry Fayol ve Frederick Winslow Taylor isimli yönetim bilimciler geliştirdi ve 14 tane ilke vardır. Bunlar ;
1) İş bölümü ; Belirli sınırlar içerisinde iş bölümü yaparak giderlerin azaltılması, verimliliğin artırılması ve bu sürecin iş eğitimi programlarıyla hızlandırılmasıdır .
2) Hiyerarşi İlkesi ;En üst ile en alt arasında bir iletişim zincirinin bulunmasıdır.Amaç ; emir - komuta zincirinde oluşacak sorunları önlemek.
3) Yönetim Birliği ;  Amaçlar gerçekleştirilirken bir üst tarafından ve bir plan içerisinde fikir birliği hâlinde faaliyetlerin sürdürülmesidir.Yönetimde 'İkilik ' her şeyi bozabilir.
4) Merkezileşme İlkesi ;Asgari ölçüde bir merkezciliğin olmasıdır.Bunun var olması koordinasyon ve yönetim açısından bir gerekliliktir.
5) Yetki ve Sorumluluk İlkesi ;Kişi ya da kişilere yetki ve sorumluluk ilkelerinin dengeli bir şekilde verilmesidir.
   Yetki sevilen bir şey iken sorumluluk , tercih edilmeyen bir durumdur.
6)Kumanda Birliği İlkesi ;Her astın bir üst ile beraber çalışması gerektiği  düşüncesidir. Fayol bu düşünceyi savunurken organizasyon yönetimi içerisinde çatışmaya ve kaosa yol açmamayı hedeflemiştir.
7) Disiplin ; Fayol disiplini “itaat, çalışkanlık, enerji, davranış ve organizasyonla bireyler arasında anlaşma maddelerine saygı” olarak tanımlamıştır.
8) Hakkaniyet İlkesi ; Kurumdaki tüm çalışanlara adaletli davranılması gerektiğini savunur.Böyle yapıldığında kurum çalışanlarının kuruma bağlılığı ve verimi artar.
9) Genel Çıkarların Kişisel Çıkarlara Üstünlüğü İlkesi ; Fayolun üzerinde önemle durduğu bir ilkedir.Devletin genel çıkarlarının vatandaşın bireysel çıkarlarından üstün olduğu ilkesidir.
10 ) Çalışanların Ödüllendirilmesi ;Çalışanların yetenekleri, verilen sorumlulukları, yaşam standardı ve genel ekonomik durumları düşünülerek tatmin edici bir ücretin ödenmesidir.
11) Düzen İlkesi ; “her şey için bir yer ve her şey kendi yerinde” ve “her bir birey için bir yer ve her birey kendi yerinde” olmalı sözü gayet net bir şekilde maddeyi açıklamakta Smile
12 )Personelin Devamlılığı ve Denge ; İşinde bir düzen oturtmuş ve devamlılık sağlamış kişilerin tercih edilmesi gerektiğini ve alışma sürecinin önemli olduğunu savunan bir ilke..
13) Girişim İlkesi ; En üst durumdaki yöneticilerin altındaki tüm çalışanların çabalarını desteklemesi , plan yapma ve yenilikler ortaya koyma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları  gerektiğini savunur.
14) Birlik Ruhu İlkesi ; Organizasyonun amaçlarını gerçekleştirme fikri etrafında bir arada olma düşüncesi.
 BİLGİ = Fayol'un dışında birde Frederick W. Taylor diye biri vardı.Bu adam "Yönetim Biliminin Prensipleri" diye bir eser çıkardı.Burada savunduğu
Klasik yönetim uygulamalarının terk edilerek bilimsel yöntemlerin uygulanmasını, kurum çalışanlarının işe alım ve istihdamlarının belirli prensiplere bağlanması gerektiğini ve verimliliğin artırılması için çalışanlar ve yöneticiler arasında iletişim kanallarının sağlıklı bir şekilde işletilerek adaletli bir yönetimin sağlanması yönünde düşüncelerini ifade etmiştir. Taylor, alışılmış yöntemlerin terk edilerek yeni yöntemler geliştirilmesiyle yapılan işin daha verimli hâle getirilebileceğini ve bunun ise iş etütleri ile mümkün olabileceğini ifade etmiştir.


TÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.


Ek Dosyalar
.doc   Kamu Yönetimi Ders Notu.doc (Dosya Boyutu: 1.01 MB / İndirme Sayısı: 298)Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi