Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş
[YAZI] 

Kamu Maliyesi Ders Notu

  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • Beğen
1
Konuyu Beğen
1
#1
ALINTIDIR. KAYNAK: Norful arkadaşımız.


Kamu Maliyesi
Ünite 1

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre politikalar devlet gücünü elinde bulunduranların çıkar ve tercihlerinden hareketle
üretilmekte ve toplumdaki egemen sınıfların çıkarlarına hizmet etmektedir?
A. Marksist devlet
Aşağıdakilerden hangisi Anayasal İktisat görüşünün öncüsüdür?
A. James Buchanan
Aşağıdakilerden hangisi devletin temel üç öğesidir?
A. Millet-Ülke-Egemenlik
Aşağıdaki görüşlerden hangisi maliye ilminin doğuşunu sağlamıştır?
A. Fizyokrat görüş
Devletin ekonomideki rolünün savunma, adalet ve yürütme organının fonksiyonlarını yerine getirecek düzeyde sınırlanması
gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Klasik görüş
Aşağıdaki görüşlerden hangisi, eksik istihdam sorununun nedeni olarak efektif talepteki bir azalmayı görür?
A. Keynesyen
Aşağıdaki görüşlerden hangisi "devlet başarısızlığı teorisi"ne dayanmaktadır?
A. Anayasal iktisat
Merkatilizme göre devletin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Toplumu zenginleştirmek
Küreselleşme olgusunun hangi yıllardan itibaren ağırlık kazandığı söylenebilir?
A. 2000'ler
Fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı olan ve bu yüzden üzerinden tek ve dolaysız vergi alınması gereken sektör
hangisidir?
A. Tarım
Ünite 2
Aşağıdakilerden hangisi piyasaların tek başlarına etkinliği sağlayamadığı durumlardan birisi değildir?
A. Tam rekabet
Aşağıdakilerden hangisi kamusal malın koşullarını oluşturmaktadır?
A. Bireysel fayda-rakip olmama
Aşağıdakilerden hangisi malın faydası üzerindeki yasal hakların hiçbir bireye ya da gruba verilmediği malları ifade eder?
A. Ortak mal
Aşağıdaki mallardan hangisi hem bireye fayda sağlamakta hem de toplumsal fayda yaymaktadır?
A. Yarı kamusal mal
Aşağıdaki mallardan hangisi küresel mala örnektir?
A. Çevre
Bir firmanın bir ırmağa bıraktığı atıkların, o yörede bahçecilik yapan bir kişinin sebze üretimini olumsuz etkilemesi,
aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A. Üreticiden üreticiye dışsallık
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal açıdan gerekli ve faydalı oldukları halde talebi düşük olan mallara verilen isimdir?

A. Erdemli mal
Aşağıdakilerden hangisi sigorta piyasalarının etkinsiz işlemesinin ve dolayısıyla devletin bu alana müdahale
etmesinin nedenlerinden birisidir?
A. Ters seçiş
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin doğal tekel niteliği göstermesi beklenebilir?
A. Demiryolu işletmeciliği
Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin işlevleri arasında yer almaz?
A. Bütçe işlevi
ÜNİTE 3
Aşağıdakilerden hangisi KİT'lerin esas kuruluş amaçları arasında değildir?
A. Kar elde etmek
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin bir parçası olan ve belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için ayrılmış bulunan,
gerektiği zaman kullanılmak üzere belirli bir hesapta toplanan ve harcanan paraları ifade eden kavramdır?
A. Fon
Türkiye'de kamu kesimi sınıflandırması içinde devlet üniversiteleri hangi başlık altında yer alır?
A. Özel bütçeli kurumlar
Türkiye'de son yıllarda genel ekonomi içinde kamunun payı yaklaşık olarak hangi aralıktadır?
A. % 25-28
Türkiye'de kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı son yıllarda yaklaşık olarak hangi düzeyde
gerçekleşmektedir?
A. % 26
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimler arasında sayılmamaktadır?
A. Fonlar
Türkiye'de KİT'lerin kamu kesimi içinde ağırlığını kaybetmeye başlaması aşağıdaki tarihlerden hangisine rastlamaktadır?
A. 1980'ler
Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretmek üzere kurulmuş olan, mali olanaklarının yarısından fazlası merkezi ya da
yerel kamu yönetimleri tarafından sağlanan veya işletme sonuçlarından bu yönetimlerin sorumlu bulunduğu ve bunlar
tarafından denetlenen girişimleri ifade etmektedir?
A. KİT'ler
Aşağıdakilerden kamusal birimlerden hangisi özellikle bütçenin 'birlik' ve 'adem-i tahsis' ilkelerine uymadığı için
eleştirilmektedir?
A. Döner sermayeler
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin varlık amacı temelde sosyal devlet ilkesini yerine getirmektir?
A. Sosyal güvenlik kurumları


TOPLU OLARAK AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.


Ek Dosyalar
kamu maliyesi.pdf

Boyut: 383.46 KB        -       
İndirilme Sayısı : 6,620
}


#2
PDF dosyası idirilemiyo...
}


    Kamu Maliyesi Ders Notu
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi