Forum Gündemi:

MelisAdalet
#1
SIMPLE PRESENT AND PRESENT OF BE (Basit Geniş Zaman)
* Geniş zamanı sürekli olarak yaptığımız alışkanlıklarımızı anlatırken kullanılırız. Geniş zaman kullanıyorsanız, sürekli yaptığınız ve halen yapmaya devam ettiğiniz şeylerden bahsediyorsunuzdur.
FORMÜLÜ: Özne(Subject)+ Verb 1 + Tümleç/Nesne….
HE/SHE/IT: Does I/YOU/WE/THEY/YOU: Do
+ I really love this book (Bu kitabı gerçekten severim.)
+ She/He/It loves this book (O bu kitabı sever.)
– They don’t love this book. (Onlar bu kitabı sevmez.)
– She/He/It doesn’t love this book (O bu kitabı sevmez.)
? Do we love this book? (Biz bu kitabı seviyor muyuz?)
? Does she/he/it love this book? ( O bu kitabı seviyor mu?)
NOTICE: Dikkat edilirse eğer he/she/it (+) cümlelerinde fiiline yani verb’e “s” takısı getirdik. Gerisinde s takısı gelmez. Olumsuz cümle ya da soru cümlesi kurarken de öznelere göre DO¬DOES getiririz. DOES gelen he/she/it ‘de fiile “s” takısı gelmez, çünkü “does” kullanıyoruz zaten. O “s” does’ın “s”‘i.
TOO ve EITHER
Konuşmalarda, karşınızdaki ile aynı durumda durumda olduğunuzu belirtmek için “too” ya da “either” kelimelerine kullanırız.
ÖRNEKLER:
* I’m allergic to cats (kedilere alerjim var.)
I am too
* I’m not an animal lover.( Hayvan sever değilim)
I’m not either
* I watch pro football. (Profosyonel futbol izliyorum)
I do too/She does too
* I don’t watch much TV. (Çok televizyon izlemiyorum)
I don’t either. /She doesn’t either.
*I can shop for hours!(saatlerce alışveriş yapabilirim)
I can too
*I can’t afford anything new. (Yeni hiçbir şeye zaman ayıramıyorum.)
I can’t either
NOTICE(DİPÇE/NOT): Örneklere baktığımızda dikkatinizi çekecek şey; cümlenin zamanına göre aynı durum içinde bulunduğunuz şeyi o zamana göre cevapladığımızdır. Yani, şimdiki zamanda kurulan bir cümleye katıldığımızda AM TOO ya da AM NOT EITHER; geniş zamanlı bir cümlede DO/DOES TOO ya da DON’T/DOESN’T EITHER şeklinde cevap verilir. CAN cümlelerinde ise CAN TOO/CAN’T EITHER şeklinde. Aslında hepsine “me too, she too, me either, she neither şeklinde cevap verebiliriz, aynı manaya gelir ve karşı taraf anlar ama konuşma düzeninde bu şekilde cevap vermek dil bilgisi açısından daha doğru olandır.
NOTICE: İkinci dikkat çekilecek nokta ise OLUMSUZ bir CÜMLEYE katıldığımızda “too” yerine “EITHER” kullandığımızdır. Olumlu bir cümleye either diye cevap veremezsiniz.
NOTICE: EITHER yerine NEITHER da kullanabilirsiniz, aynı manada. Ama me either, me neither dan daha çok tercih edilmekte, kullanılmaktadır.
ÜNİTE 2
• “Gerund Konu Anlatımı” Ve ” Infinitive Konu Anlatımı “
İngilizce de “iki fiil yanyana geldiğinde“ ya arasına “to” konur ya da 2. fiile “-ing“ takısı eklenir. Eğer ki iki fiil arasında TO varsa buna “infinitive”, Ya da ikinci fiilinn sonuna -ing ekleniyorsa buna da ”gerund” diye adlandırırız.
Öncelikle “Gerund Konusunu“ daha sonra da “Infinitive konusunu“ açıklayalım . Sonra örneklerle konuyu pekiştirelim.
Gerund’ un Kullanımı (Use of the Gerund)
Gerund fiilin sonuna ing eklenmesiyle oluşuyor demiştik. Burda ing ekini alan fiil İSİMLEŞMİŞ FİİL , Türkçe de fiilimsi dediğimiz yapı anlamına gelmektedir.
I like running in the morning. (Sabahları koşmayı severim.)
He likes listening to classical music. (O klasik müzik dinlemeyi sever.)
She doesn’t enjoy dancing. (O dans etmeyi sevmez.)
Tabi ki her -ing ekini alan fiil, isim olmak zorunda değildir.
I saw a running boy yesterday. ( Dün koşan bir çocuk gördüm.)
Yukarda ki cümle de running ismi nitelendirmek için sıfat manasında kullanılmıştır.
Aşağıda ki fiillerden sonra gelen fiiller Gerund eki alırlar. Burda çoğunlukla kullanılan fiileri ele aldık.
Lose: Kaybetmek
Like : Beğenmek
Dislike : Beğenmemek
Enjoy: Hoşlanmak
Avoid : Sakınmak , Kaçınmak
Hate : Nefret Etmek
Finish :Bitirmek
Miss: Özlemek, Kaçırmak
Look forward to : Dört gözle beklemek
Begin : başlamak
Stop: Durmak
Continue : Devam etmek
Start : Başlamak
Try : Denemek
Deny: İnkar etmek
Admit: Kabul etmek
Postpone : Ertelemek
Anticipate: Ummak
Imagine: Hayal Etmek
Mention : bahsetmek
Propose : Önermek
Suggest : Önermek
Bu fiillerden sonra gelenler genellikle gerundlu kullanılmaktadır.
Örnekler:
He admitted breaking the glass. (O bardağı kırdığını kabul etti.)
I miss living in Kayseri. (Kayseri de Yaşamayı özlüyorum.)
I hate watching tv. (Televizyon izlemekten nefret ederim.)
He remembers going to the cinema with her. (O , onla sinemaya gideceğini hatırladı.)
I suggested going to the sea. (Denize Gitmeyi önerdim.)
They postponed going on holiday this summer. (Onlar bu yaz tatile gitmeyi ertelediler.)
I tried wearing jeans. (Kot pantolon giyinmeyi denedim.)
o Gerund cümlede özne olarak kullanılabilir.
Swimming in this river is impossible. (Bu nehirde yüzmek imkansızdır.)
Playing tennis is my favourite sport. (Tenis oynama benim favori sporumdur.)
Studying lesson is boring than watching tv. (Ders çalışmak, Televizyon izlemekten sıkıcıdır.)
o Gerund cümlede edatlardan, sonra kullanılabilir.
They didn’t tell me about going on holiday. (Onlar bana tatile gidecekleri hakkında bişey sölemediler.)
After running two hours, I felt tired. (İki saat koşmadan sonra kendimi yorgun hissettim.) Instead of sleeping, You must study your exams. (Uyumak yerine, Sınavlarına çalışmalısın.) I’m good at swimming. (Yüzmede iyiyimdir.)
I look forward to hearing from you. (Senden haber almayı dört gözle bekliyorum.)
I’m good at persuading. (İkna etmede iyiyimdir.)
o Gerund cümlede sıfat olarak kullanılabilir.
I saw a running boy yesterday. ( Dün koşan bir çocuk gördüm.)
I saw a speaking bird. (Konuşan kuş gördüm.)
Infinitive Kullanımı ( Use Of The Infinitive)
Bu konuda ise infinitive konusunu anlatacağız. Burda ki anlam ise genel de “-mak için -mek için” manalarına gelmektedir. Mesela ” I took a credit to buy a new car. (Yeni bir araba satın almak için kredi çektim.” Bu cümlede ‘ to buy ‘ yapısı infinitive dir. Örneklerle daha iyi anlaşılacaktır.
I have determined to sell my house in Ankara and move to Kaş. (Ankara’daki evimi satıp Kaş’a taşınmaya karar verdim.)
It appears too impossible to reach an agreement. (Bir anlaşmaya ulaşmak imkansız gibi görünüyor.)
I managed to pass the exam. (Geçme sınavını ben yönettim.)
He wants to speak to the history teacher. (Tarih öğretmeniyle konuşmayı istiyor.)
He wants you to speak to the history teacher. (Tarih öğretmeniyle konuşmanı istiyor.)
She would like to share the room with you. (Odayı senle paylaşmak istiyor.)
She would like you to share the room with her. (Odayı onunla paylaşmanı istiyor.) Kendilerinden sonra To infinitive yapısını alan fiileri inceleyelim.
Seem: Görünmek Want : İstemek Offer: Teklif etmek Decide: Karar vermek Hope: Ummak Afford: Gücü Yetmek Promise: Söz vermek Plan: Plan yapmak Continue: Devam etmek Arrange : Düzenlemek Agree: Katılmak Learn: Öğrenmek Teach: Öğretmek Ask : Sormak Refuse : Reddetmek
Appear: Gözükmek, Görünmek Happen: Meydana gelmek Repair : Tamir Etmek Wait: Beklemek
Determine: Belirlemek, Tayin etmek, Tespit etmek Persuade: İkna Etmek Oblige: Zorlamak Stop : Durmak, Bırakmak Start: Başlamak
Genel itibariyle bu fiillerden sonra to infinitive yapısıyla diğer fiil devam ettirilir. Örnekler;
He fought to save his homeland. (Anavatanını korumak için savaştı.)
We are trying to save on electricity. (Elektrikten tasarruf etmeye çalışıyoruz.)
He adviced me to save money. (O bana parayı tasarruflu kullanmamı tavsiye etti.) She told me to prepare the breakfast. (Bana kahvaltıyı hazırlamamı söyledi.)
They persuaded him to go swimming. (Onlar onu yüzmeye gitmeye ikna ettiler.)
I obliged him to resign. (Onu istifa etmesi için zorladım)
I am going to the supermarket to buy some foods. ( Biraz yiyecek almak için markete gidiyorum.)
I have already decided what to do. (Ne yapacağıma çoktan karar verdim.)
She learnt to drive a car. (O araba sürmeyi öğrendi.) o Bazı fiiller Hem gerund hem de infinitive alabilirler.
Mesela;
Stop, Start, Remember, try, forget, begin, continue, finish, prefer gibi…
Why did you like watching tv? (Niçin televizyon izlemeyi severdin?)
Would you like to eat dessert ? (Tatlı yemek İster misin?)
I won’t be able to stop smoking. (Sigara içmeyi bırakamayacağım.) (Bırakmak, kesmek manasında olduğunda gerund)
We stopped to eat something there. (Bişeyler yemek için orada durduk.) (Durmak manasında ise infinitive li.)
Karışık Cümleler
It was kind of you to invite me to your house.( Beni evinize davet etmeniz kibarlığınızdı.)
It is foolish of her to accept his offer. (Onun teklifini kabul etmek, onun aptallığıdır.)
It was careless of her to break the glasses. (Bardakları kırması onun dikkatsizliği idi.)
I was the fisrst to win the race. (Yarışı ilk kazanan bendim.)
He is the cleverest person to solve this problem. (O bu problemi çözecek en zeki kişidir.) Anna is too angry to talk to today. (Anna bugün kendiyle konuşulmayacak kadar sinirlidir.) He stopped smoking. (Sigara içmeyi bitirdi.)
PREPOSİTİON(edat) + Verb + Ing’ lı gerund ve inf.
I’m good AT DRAWING people I’m not interested IN SKIING
Yani edat barındıran bir cümle kurduğumuzda 2.fiil ING takısı ile kullanılır.
NOTICE: Fiilimsi kelimeler her zaman 2.fiillerdir. Asıl fiiller ise ÖZNEYE en yakın olanlardır. Yani ilk fiiller.
NOTICE: Konuşmalarda (aöf kitabınızda kullanılan) like,hate,love fiillerinde TO VERB, VERB+ING’den daha çok kullanılır.
Object pronouns(NESNE ZAMİRLERİ benim,onun,bizlerin[her,his,them,us…vs.]); everybody, nobody
I=me, You=you, He=Him, She=Her, we=us, they=them”
I’m a singer. That’s ME on the CD. (BEN şarkıcıyım. Cd’deki BENİM.)
You’re a musician? I’d like to hear YOU.(SEN müzisyen misin? SENİ dinlemek isterim.) She’s pretty good. I like HER.(O çok iyi. ONU seviyorum.)
He’s not a good singer. I don’t like HIM.(O iyi bir şarkıcı değil. ONU sevmiyorum.)
It’s nice song. I like IT.(O güzel şarkı. ONU severim.)
ı
We play in a band. Come listen to US.(BİZ bandoda çalıyoruz. BİZİ dinlemeye gel.)
They’re local guys. Do you like THEM?(ONLAR yerel. ONLARI seviyor musun?)
Everybody/Everyone: Herkes Nobody/No one: Kimse ÖRNEK:
Everybody/Everyone is talking too much. (Herkes çok fazla konuşuyor.)
Nobody/No one is talking. (Kimse konuşmuyor.)
NOTICE: Konuşmalarda Everybody ve Nobody diğerlerinden daha fazla kullanılır.
Bunlar her zaman O şahiz zamiri olarak kabul görür, bu yüzden zamanlarda O şahıs zamirine ait ekleri getirmen gerek. Örneğin geniş zaman da EVERYBODY TALKS TOO MUCH gibi
AÇIKLAMA:
Şimdi, ilk önce Object pronouns konusunu açıklamaya çalışayım. Nesne zamirleri yani. Türkçe olarak; “Şarkı çok güzel” diye bir cümle kurduğumuzda ve şarkı ile ilgili konuşmaya devam ettiğimizde, burada özne olan ŞARKI’yı tekrar etmeye gerek duymayız. Onun yerine “BU” zamirini kullanırız. Öyle değil mi? “Bunu yazan çok duyguluymuş.” diyebiliyoruz; yerine “Şarkıyı yazan…” demeye gerek duymadan. İşte İngilizcede de böyle bir kural söz konusu. Elbette bizde “bu,bizi,şunlar..vb.” iken ingilizcede nesne zamirleri “me, you, it, us, her,him, them” şeklinde gidiyor.” I=me, You=you, He=Him, She=Her, we=us, they=them” şeklindedir.
Everybody ve everyone ise orada yazdığı gibi, ek bir şeyi yok. Şöyle bir ek bilgi vereyim sadece. Bunlar her zaman O şahiz zamiri olarak kabul görür, bu yüzden zamanlarda O şahıs zamirine ait ekleri getirmen gerek. Örneğin geniş zaman da EVERYBODY TALKS TOO MUCH gibi.
ÜNİTE 3
• Ünite 1’de GENİŞ ZAMAN’ı anlatmıştık, bu yüzden burada tekrar değinmeyeceğiz. Ama burada geniş zaman ile ilgili zaman bildirimlerini yazacağım. Bunlar varsa bir cümle de bilin ki o cümle GENİŞ ZAMANdır.
Often: Sık sık
Very Often: Çok sık
Hardly Ever: Hemen hemen hiç
Usually: Genellikle/Çoğunlukla
Sometimes: Bazen
ŞİMDİKİ ZAMAN
Şimdiki zaman, adı üzerinde, şu an yapmakta olduğumuz şeyler için kullanırız. Geniş zamandan farklı olarak AM-ARE-IS kullanır, VERB yani FİİLİN sonuna ING takısı getiririz. “AM” I şahıs zamiri için iken; IS tekil, ARE çoğul şahıs zamirleri için kullanılır, her zaman, unutmayın.
FORMÜLÜ: ÖZNE- AM/ARE/İS- VERB+ING- NESNE…
+ I’m doing karate. (Karete yapıyorum)
– She is not doing karate (O karate yapmıyor.)
? Is she trying to lose weight? (O kilo vermeye çalışıyor mu?)
Joining clauses with “if” and “when”
WHEN: “Şu şu olduğu zaman ne yaparsın?” tarzından veya “Şu olduğu zaman şunu yaparım” tarzında cümle kurarken kullanırız. KISACASI -DIĞI; -DIĞINDA (zaman) manası verir WHEN.
* What do you take WHEN you have a cold? (Soğuk aldığında/ zaman ne alırsın?)
I don’t take anything WHEN I have a cold. (Soğuk aldığım zaman hiçbir şey almıyorum.)
IF: Bunlar şartlı cümlelerdir. “EĞER bu olursa, bunu alırsan ne yaparsın, ne olur?” gibi cümleler kurmak için kullanılır.
*What do you do IF you get a really bad cold? (Eğer gerçekten kötü soğuk alırsan ne yaparsın?)
I drink hot vinegar with honey IF I get a really bad cold. (Eğer gerçekten kötü soğuk alırsam sıcak sirke içerim.)
NOTICE: IF’li olan cümleyi arzu ettiğiniz takdirde 1. Ya da 2.cümle olarak yerini değiştirebilirsiniz ama unutmayın yerin değişen şey TÜM CÜMLE olacak, sadece IF takısı değil.
Örneğin;
1. I drink hot vinegar with honey, IF I get a really bad cold.
2. IF I get a really bad cold, I drink hot vinegar with honey.
ÜNİTE 4
FUTURE WITH “GOING TO” ; INDIRECT OBJECTS
*Gelecek zaman ile ilgili cümle kurarken 2 yardımcı fiil kullanırız. “going to” ve “will”. “WILL” genelde konuşma anında “yapacağınız” şeyleri anlatırken ve gelecekle ilgili yapacağınızı söylediğiniz ama yapma olasılığınız %50 yani; kesin olmadığında(olabilir de olmayabilirde) kullanırız. Fakat, GOING TO ise %100 kesin yapacağınız şeylerde kullanılır. Bu ünitede bunu göreceğiz.
FORMÜL: özne+ am/are/is+ going to+ verb 1+ nesne…
ÖRNEKLER:
* I’m going to buy something special (Özel birşey alacağım.)
*You’re going to get a present. (Hediye alacaksın.)
*What are you going to do for your birthday? (Doğum günün de ne yapacaksın?)
*Are you going to have a party? (Bir parti yapacak mısın?)
INDIRECT OBJECTS: Dolaylı nesneler
I’m going to buy my mother something special (Anneme özel bir şeyler alacağım.)
Alica is not going to give Dave anything (Alica, Dave’e hiçbir şey vermeyecek.) INDIRECT OBJECT PRONOUNS: Dolaylı nesne zamirleri me, you, him, her, us, them
I’m going to buy HER something special. (Ona özel birşey alacağım.)
Alicia is not going to give HIM anything.
AÇIKLAMA:
Dolaylı nesne ve dolaylı nesne zamirleri ise; Yani kişi zamirleri;insan yerini tutan zamirler: Sana,bana,ona,bize,ben gibi. Bunun İngilizcesi de me, you, him, her, us, them dir. I/me, you/you, she/her, he/his, we/us, tyeh/them. bana,ona, bize,onlara şeklinde çeviriyoruz. I’m going to buy HER something special. anneme demiyorum da ONA diyorum bu cümlede.
ÜNİTE 5
GEÇMİŞ ZAMAN (SIMPLE PAST; be born) lu cümleler.
• FORMÜL: Özne+ BE (past) + nesne…
– I was born in İçel (İçel’de doğdum.)
– You weren’t born in İçel (Sen İçel’de doğmadın.)
-Did she move here last year? (O son sene buraya mı taşındı?)
Yes, she did. She MOVED in May. (Evet, taşındı. O mayıs ayında taşındı.) -We lived there until I was six: 6 yaşıma kadar orada yaşadık.
Bu ünitenin geri kalanı past time ile kelime ağırlıklı konular.
AÇIKLAMA:
Şimdi Geçmiş zaman cümlelerini biliyoruz. Özne+ Verb 2+ Nesne şeklinde gider. Yani I went to Ankara. Gibi.
Ama eğer geçmiş zamanda kuracağımız cümleler de bir hareket yoksa yani gitmek, yaşamak, yemek gibi FİİL(VERB) gibi, bu durumda BE yardımcı fiilini kullanmak zorunda kalırız. Başka türlü o cümleye geçmiş zaman havasını veremeyiz. Zaten yukarıda ikisi içinde örnek verilmiş.
WERE: HE-SHE-IT, WAS İSE DİĞER ŞAHIS ZAMİRLERİNDE KULLANILIR. OLUMSUZ HALLERİ WASN’T- WEREN’T

ÜNİTE 6
Is there? Are there? Yol tarifi
Is there/Are there? Var mı anlamında kullanılır. Is there”tekil”; are there “çoğul” şeylerin varlığını sorarken kullanılır.
behind: Arkasında
in front of: Önünde
next to: Yanında
Between: Arasında
Inside: İçinde
Outside: Dışında
On first street: İlk sokakta.
On the corner of Main and First: İlk ana caddenin köşesinde Across (the street) from opposite: Sokağın karşısında
* Is there an Internet café near here? (Buranın yakınlarında internet kafe var mı?)
Yes, there is. There is one on Main Street(Evet,var. Ana caddenin üzerinde bir tane var.)
No, there isn’t (one). (Hayır, yok.)
*Are there any cash machines near here? (Buranın yakınında hiç para makineleri[ATM] var mı? )
Yes, there are. There are some outside the bank. (Evet, var. Bankanın dışında var.)
Yes, there’s one over there. (Evet, orada bir tane var.)
No, there aren’t (any) (Hayır, yok.)
BOOKSTORE: Kitapçı RESTROOM: Tuvalet/hela PAY PHONE: Ankesörlü/ Jetonlu telefon A JEWELRY STORE: Kuyumcu RESTAURANTS: Lokantalar A KARAOKE CLUP:
GAS STATIONS: Benzinci
AN ELECTRONICS STORE: Elektronik mağazası
OFFERS AND REQUESTS WITH “Can” and “Could” (Teklifler ve Talepler…. can-could)
CAN yapabilmek anlamındadır. COULD ise taleplerini daha kibarca söylemek için kullanılır. Ayrıca COULD “can”‘in geçmiş zamanıdır da.
TEKLİFLER(OFFERS)
Can I help you? (Sana yardım edebilir miyim?)
What can I do? (Ne yapabilirim?)
How can I help? (Nasıl yardımcı olabilirim?)
TALEPLER( REQUESTS)
Can you help me? (Bana yardım eder misin?)
Can you tell me how to get to the aquarium? (Söyler misin nasıl akvaryum alabilirim?)
Could you give me directions? (Bana yol tarifi verir misin?)
VİZE SONU
—————————————————————–
ÜNİTE 7
INFINITIVES FOR REASONS(NEDENLERLE/SEBEPLERLE MASTARLAR); IT’S + ADJECTIVE + TO…
>Mastarları, yani infinitives, bir kişinin amacı hakkında konuşmak için kullanılır.
> Infinitive kelimesini gördünüz mü aklınıza hemen “to” gelmeli çünkü ancak “to” ile kullanılırlar.
> 7.ünitede ise “Infinitive” kalıbını, sebep ve ifadeler sonrası mastarları için kullanabilirsiniz. ÖRNEK CÜMLELERE BAKALIM
+It’s good TO SEE you again (seni yeniden görmek güzel)
+I’m going to Puerto Rico TO SEE my relatives.(Akrabalarımı GÖRMEK İÇİN puerto rico’ya gidiyorum.) TO burada “için” manasına dönüşmüştür. TO SEE: Görmek için oldu. Bunun ne zaman “için” gibi manalara geldiğini anlamak için cümleyi anlamak gereklidir arkadaşlar.
-Is it easy to find bargains online?(Çevrimiçi pazarlık bulması kolay mı?)
+I need to go shopping TO GET a suitcase.(Bavul almak için alışverişe gitmem gerekir.)
-It’s easy TO DO (Bunu yapmak çok kolay.)
+I have to go online TO FIND a flight. (Bir uçak bulmak için internete girmem gerekir.)
-It’s not hard TO DO: Bunu yapmak zor değil.
ADVICE AND SUGGESTIONS (Tavsiye ve Öneriler)
> İnsanlara tavsiye ve öneri vermek “should, could, neet to” gibi kalıplar kullanabilirsiniz. ADVICE(Tavsiye)
>What should I take? (Ne almalıyım?)
>Should I take these shoes? (Bu ayakkabıları almalı mıyım?)
>You should take a hat. (Bir şapka almalısın.)
>You shouldn’t take high heels. (Yüksek topuklu almamalısın.)
>You could borrow your dad’s hat. (Babanın şapkasını ödünç alabilirsin.)
>You need to have warm clothes. (Sıcak giyisilerin olması gerek.)
SUGGESTIONS (ÖNERİLER)
>DO YOU WANT TO pack some other shoes? (Başka bir ayakkabı paketi ister misin?) >WHY DON’T YOU take a hat? (Neden bir şapka almıyorsun?)
>IT’S A GOOD IDEA TO pack a jacket. (Ceketi paketlemek iyi bir fikir.)
>TAKE a flashlight. (Bir el feneri al.)
>DON’T FORGET TO pack some batteries. (Pil paketlerini unutma.)
NOTICE: 134.sayfadaki “conversation strategy” konusunu çalışmayı unutmayın. Burada sadece DİL BİLGİSİ anlatılmıştır.
ÜNİTE 8
• WHOSE…? POSSESSIVE PRONOUNS (KİMİN?… İYELİK ZAMİRLERİ)
Possessive pronouns Türkçe’ye genelde, benim ki, senin ki, onun ki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Aşağıdaki tabloları ve örnekleri inceleyiniz.
I BenMe Beni/BanaMy Benim Mine Benim kiYou SenYou Seni/SanaYour
SeninYours Senin kiHe O (erkek)Him Onu/OnaHis OnunHis Onun kiShe O (kadın)Her Onu/OnaHer OnunHers Onun kilt O (cansız/hayvan)It Onu/OnaIts OnunIts Onun kiWe BizUs Bizi/BizeOur BizimOurs Bizim kiYou SizYou Sizi/SizeYour SizinYours Sizin kiThey OnlarThem Onları/OnlaraTheir OnlarınTheirs Onların ki
KULLANIM
► Possessive Adjectives’lerden (my, your, his) sonra mutlaka bir isim kullanırız.
– My hands are cold. (Ellerim soğuktur.) – My book is expensive. (Onun kitabı pahalıdır) – Her teacher is from Canada. (Onun öğretmeni Kanada’lıdır.)
► Possessive Pronouns’lardan (mine, your, hers) bir isim kullanamayız. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Possessive AdjectivesPossessive PronounsIt is my book (O benim kitabımdır)It is mine (O benimkidir)It is your book (O senin kitabındır)It is yours (O seninkidir)It is his book (O, onun kitabıdır)It is his (O, onunkidir)It is her book (O, onun kitabıdır)It is hers (O, onunkidir)It is our book (O bizim kitabımızdır)It is ours (O, bizimkidir)It is their book (O, onların kitabıdır)It is their (O, onlarınkidir)
EXAMPLES (ÖRNEKLER) – Is this pen mine or yours? (Bu kalem benim ki mi, senin ki mi?) – I didn’t have an umbrella. Sue gave me hers. (Benim şemsiyem yoktu. Ann kendisininkini bana verdi.)- It is our problem. Not theirs. (Bu bizim problemimiz. Onların değil.)
► friend kelimesinden sonra genelde possessive pronouns kullanılır.
– He is a friend of mine. (O benim arkadaşım) – Are those girls friends of yours? (Şu kızlar sizin arkadaşınız mı)
► Yukarıda belirtilen kurallara göre aşağıdaki cümleler yanlıştır.
– This is mine book. (Doğrusu – This is my book) – This book isn’t mine. It is your. (Doğrusu
– This book isn’t mine. It is yours.)
ORDER OF ADJECTIVES; PRONOUNS “ONE” AND “ONES”
Örneğin, Bir mağazada ayakkabı almak istediğinizi söylüyorsunuz. Satıcı size hangisi olduğunu soruyor. Siz de “kırmızı ayakkabı”yı almak istiyorsunuz ama bunu söylerken “kırmızı ayakkabı” demenize gerek yok. “kırmızı olan” veya “kırmızı olanlar” diyebilirsiniz. Bu da ngilizce “one” ve “ones” ile ifade edilir.
Yani, kısacası daha önce bahsetmiş olduğumuz ya da kişiler tarafından bilinen bir şeyin tekrarından bahsetmemiz gerektiğinde One ve Ones zamirlerini kullanırız
A:I like the big rug (Büyük kırmızı halıyı seviyorum)
B:I like the blue ONE in the middle. (Ortadaki mavi olanı seviyorum.)
Tekil şeyleri ifade edeceğinizde “ONE”
Çoğul şeyleri ifade edeceğinizde “ONES” kullanırsınız.
ÜNİTE 9
PAST cONTINUOUS STATEMENTS
İngilizce’de “Past Continuous” bir olayın bir zaman dilimi süresince olmaya devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Genellikle bağlaç yardımı ile “Past Simple” ile beraber kullanılmaktadır.
In English we use Past Continuous to talk about an action taking place during a period of time. We usually use it with Past Simple.
FORM: was/were + verb + ing (ŞEKİL: was/were + fiil + ing)
USE 1 Interrupted Action in the Past (Kullanım Şekli 1 : Geçmiş zamanda yarıda kesilen eylem)
Use the Past Continuous to show that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually a shorter action in the Past Simple. Remember this can be a real interruption or just an interruption in time.
(“Past Continuous” geçmiş zamanda yarıda kesilen (duraksatılan) daha uzun süreli bir eylemii belirtmek için kullanılır. Kesilme genellikle “Past Simple” formunda meydana gelir.
Examples: (Örneğin : )
I was cooking dinner when she phoned. (O aradığında televizyon izliyordum.)
When the phone rang, she was cooking dinner. (Telefon çalıdığında yazı yazıyordum.)
While we were cycling in the park, it started to rain. (Biz piknik yapıyorken yağmur başladı.)
What were you doing when the police turned up? (Deprem başladığında ne yapıyordun?)
I was wearing earplugs, so I didn’t hear my alarm. (iPod dinliyordum, o yüzden yangın alarmını duymadım.)
You were not listening to the teacher when she gave us our homework. (Fırını kapa dediğimde beni dinlemiyordun.)
While Alex was exercising, someone stole his bike. (Dün gece John uyurken, birileri arabasını çalmış.)
William was waiting for me when I arrived at the station.. (Uçaktan indiğimizde Sammy bizi bekliyordu.)
While I was watching TV, the power went off. (Email’i yazarken bilgisayar birden kapandı.)
A: What were you doing when you had the car accident? (Bacağını kırdığında ne yapıyordun?)
B: I was texting a friend. (Snowboard yapıyordum.)
USE 2 Specific Time as an Interruption (Kullanım Şekli 2 : Spesifik bir zaman dilimi)
In USE 1, described above, the Past Continuous is interrupted by a shorter action in the Past Simple. However, you can also use a specific time as an interruption.
(Yukarıda açıklanan kullanım şekli 1’de “Past Continuous” “Past Simple” formunda başka bir olay nedeni ile kesintiye uğramıştı )
Examples: (Örnekler: )
Last night at 6 PM, I was travelling home. (Geçen akşam saat 18:00’da, eve doğru yolda gidiyordum)
At midnight, I was still studying for my exam. (Gece yarısı vakti, halen sınavıma çalışıyordum)
Yesterday at this time, I was sitting on a beach in Australia. (Dün bu sıralarda, Avustralya’da bir plajda oturuyordum)
IMPORTANT (ÖNEMLİ)
In the Past Simple, a specific time is used to show when an action began or finished. In the Past Continuous, a specific time only interrupts the action.
(Geçmiş Zamanda bir eylemin ne zaman başladığı veya bittiğini gösteren belirli bir zaman kullanılır.Sürekli Geçmiş Zamanda, sadece belli bir zaman dilimi eyleme ara verdirir.)
Examples: (Örnekler: )
Last night at 6 PM, I travelled home. (Dün akşam saat 18:00’de, eve doğru gitmiştim)
I started travelling at 6 PM. (Saat 18:00’de yolculuğa başladım)
Last night at 6 PM, I was travelling home. (Dün akşam saat 18:00’de, eve doğru gidiyordum)
I started earlier; and at 6 PM, I was in the process of travelling home. (Daha önce başladım; ve saat 18:00’de, eve yolculuk etme sürecinde bulunuyordum)
USE 3 Parallel Actions ( KULLANIM ŞEKLİ 3 Paralel Eylemler)
When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence, it means that both actions were happening at the same time. The actions are parallel.
(Sürekli Geçmiş Zamanı (Past Continous) iki eylem ile birlikte aynı cümlede kullanırsanız, bu her iki eyleminde aynı sırada meydana geldiği anlamına gelir. Eylemler birbirlerine paraleldir.)
Examples: (Örnekler: )
I was swimming while he was sunbathing. (O güneşlenirken ben yüzüyordum)
While Emily was cooking, Brian was doing his homework. (Emily yemek pişirirken, Brian ev ödevini yapıyordu)
Were you listening when I was speaking to you? (Ben seninle konuşurken sen beni dinliyor muydun?)
They were sitting by the pool, sipping cocktails, and talking about life. (Onlar yüzme havuzunun kenarında oturuyor, kokteyllerinden yudumluyor, ve hayat hakkında konuşuyorlardı)
NOTICE: Geçmişte olmuş bir hikayeyi anlatırken past cont. kullanın ve geçmiş eylemi simple past ile bitirerek tamamlayın.
ÖRNEK
I was talking to a woman, and I missed my stop.
Kadınla konuşuyordum ve durağımı kaçırdım.
PAST CONTINOUS QUESTIONS; REFLEXIVE PRONOUNS(Dönüşlü Zamirler) PAST CONTINOUS zamanını soru şeklini göreceğiz.
+WERE you SKIING with a friend?
No, I wasn’t. I was by myself.
(Arkadaşınla birlikte mi kayak yapıyordun? Hayır, tek başımaydım.)
SIMPLE PAST soru şekli +DID you HURT yourself?
Yes, I DID.
(Kendini incittin mi? Evet, incittim.)
REFLEXIVE PRONOUNS(Dönüşlü Zamirler)
Dönüşlülük zamirleri ‘kendi’ kelimesinin şahıslara göre çekimlenmesi ile ortaya çıkan zamirlerdir. Bu zamirler İngilizcede birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs ve üçüncü tekil şahıs için “self’ eki ile, birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahıs ve üçüncü çoğul şahıs için ise “selves” eki ile oluşturulmaktadır.
Dönüşlülük zamirleri cümledeki özne ve nesnenin aynı olduğu durumlarda kullanılan zamirlerdir. Aşağıda tüm şahıslar için olan dönüşlülük zamirlerini inceleyelim.
Kendim = Myself
Kendin = Yourself
Kendi (erkek için) = Himself
Kendi (kız için) = Herself
Kendi (insan dışı varlıklar için) = Itself
Kendimiz = Ourselves
Kendiniz = Yourselves
Kendileri = Themselves
ÜNİTE 10
COMPARATIVE ADJECTIVES
The Comparative Form Karşılaştırma durumu
The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.
Sıfatlara -er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.
Examples: Örnekler:
They chose a darker brown paint than their neighbors. Komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler.
This apple is bigger. Bu elma daha büyük.
This apple is smaller. Bu elma daha küçük.
This man is taller. Bu adam daha uzun.
This man is shorter. Bu adam daha kısa.
Swimming is less dangerous. Yüzme daha az tehlikelidir.
Bungee-jumping is more dangerous. Bungee-jumping daha tehlikelidir.
More: Daha anlamında iken,
Less: Az anlamındadır.
Letters are more personal than e-mail: Mektuplar, e-postalardan daha kişiseldir.
Video conferences are less expensine than trips: Video görüşmeleri seyahatlerden az pahalıdır(yani daha ucuzmuş).
Bunun istisnai durumları vardır. Düzensiz fiiller farklı şekille bürünürler.
GOOD> BETTER BAD>WORSE
FUN> MORE FUN (funner ya da funnier değil)
MORE, LESS, FEWER More: Daha fazla Less: Az Fewer: Daha az
SAYILABİLEN NESNELER İLE BİRLİKTE…
I get MORE calls than you(do)
You get FEWER calls than I do.
(1. Senden daha fazla arama yapıyorum. 2. Benden daha az arama yapıyorsun.) SAYILAMAYAN NESNELER İLE BİRLİKTE…
I spend MORE time on the phone.
You spend LESS time on the phone.
(Ben telefonda daha fazla zaman harcıyorum./ Sen telefonda az zaman harcıyorsun.) FİİLLER İLE BİRLİKTE…
She talks MORE than he does.
He talks LESS than she does.
(O, ondan daha çok konuşuyor./ O, ondan az konuşuyor.)
ÜNİTE 11
DESCRIBING PEOPLE; HAVE GOT (Açıklanan insanlar; var)
>HAVE GOT: “Var olmak” demektir. Bir kişi/lerde bir şeyin var olduğunu söylemek için kullanırız. Amerika’da genelde “got” kullanılmasada ingilterede “got” kullanılır. Bu ayrımı kafanızda tutun ki kafanız karışmasın; bu durumla karşılaşırsanız.
>What does Hayley look like? (Hayley neye benziyor?)
She is tall and thin (O uzun ve ince)
>How tall is her father? (Babası ne kadar uzun?)
He’s six (foot) seven (inches tall.)
NOTICE: Foot ve Inhes, onlara özgü bir boy ölçüleridir. 1.70’im derseniz ingilizler kös kös bakarlar. Bu ölçümler karşısında ise biz kös kös bakıyoruz elbette. Öğrenmek biraz zaman alabilir; ben daha öğrenme gereği hissetmedim. Uyuz adamlar ya!
>What color is Hayley’s hair? (Hayley’in saçı ne renk?)
It’s blond: (sarışın)
Buraya kadar bir kişinin fiziksel özelliklerini tanımlayı öğrendik. Şimdi, aynı şeyi have got kullanarak yapalım.
>Who has got curly hair?(Kimin saçı kıvırcık?)
I do. I’ve got curly hair. (Ben! Kıvırcık saçım var.)
>He’s got blond hair (sarışın/sarı saçı var.)
I’VE GOT> I HAVE GOT HE/SHE’SS GOT> HE/SHE HAS GOT
PHRASES WITH VERB + ING AND PREPOSITIONS Fiiler+ing ve edatlar ile Cümlecikler/Uyarılar
Vallahi tam çevirebildiğimi söyleyemem ama dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. >İnsanları ve kimliklerini belirlemek için verb+ing ve edatlar kullanılır.
ÖRNEKLER:
>She’s the woman STANDING BY the table: Masanın yanında duran kadın.
WEARING black pants: Siyah pantolon giyen kadın.
>She’s the one by the table (O, masanın ordaki kişi.)
with the long hair (O,Siyah saçlı kişi)
in the black shirt (Siyah gömlekli kişi)
>Which one is your roomate? (Hangisi senin oda arkadaşın?)
The woman WITH the long hair (uzun saçlı kadın)
>Who’s the guy TALKING to Rosa’s roommate? (Rosa’nın oda arkadaşıyla konuşan adam kim? )
WITH the yellow pants? That’s her brother. (Sarı pantolonlu olan mı? Onun erkek kardeşi.) >Who’s the guy IN the blue shirt? (Mavi gömlekli adam kim?)
Which one? The one WITH glasses? That’s Jason. (Hangisi? Gözlüklü olan mı? O JAson.)
ONE ve ONES kelimelerinin genelde bizde doğrudan Türkçe karşılığı yoktur. Bu kafanızı karıştırmasın. Muhakkak İngilizce de kullanın.
ÜNİTE 12
FUTURE WITH WILL, MAY and MIGHT + Gelecekle ilgili gerçekler ve tahminler için WILL kullanırız.
>It’ll be expensive to travel around Europe: Avrupayı gezmek pahalı olacak.
>The baby will keep us busy: Bebek bizi meşgul edecek.
>I will be 25 in March: 25 Martta 25 olacağım.
>It won’t (will not)be easy to find a jop. (Bir iş bulmak kolay olmayacak.)
1+Gelecekle ilgili, %100 emin olmadığınız konuları konuşurken MAY ve MIGHT kullanırız ki ikisi de aynı anlama gelir “olabilir”.
2+Aynı zamanda “will” de kullanabiliriz ama tek başına iken olmaz. Yanına I guess(tahminen), I think(galiba), Maybe (belki) ve probably(muhtemelen) eklemek gerekmektedir.
NOTICE: Yapmaya çoktan karar verdiğiniz veya tarsarladığınız, yani yapma olasılığınız %100 olan gelecek konuşmaları WILL ile değil, “GOING TO” VEYA “PRESENT CONT.” kullanın yani Şimdiki zaman. Şimdiki zaman kullanırken büyük olasılıkla konuşma esnasında geçen konuların akışı yüzünden o cümlenin “gelecekle ilgili bir hazırlık” cümlesi olduğu anlaşılacak olsada tavsiyem gelecek belirten bir ifade kullanarak karşıya yardımcı olmanızdır.
ÖRNEK:
I will move to Europe next year DEĞİL!
Gelecek zaman: I’m going to move to Europe next year. (Gelecek yıl avrupaya taşınacağım.)
Şimdiki zaman: I’m moving to Europe next year. (Gelecek yıl Avrupa’ya taşınıyorum.)
PRESENT TENSE VERBS WITH FUTURE MEANING IF: Şartlı cümledir ve “eğer” manasını verir.
WHEN: “Ne zaman” “-DIĞI; -DIĞINDA anlamındadır. Bu konuda “Ne zaman şunu yapsam bu oluyor, mezun olduğumda şunu yapacağım.” gibi manalarda kullanılmakta.
AFTER: Sonra demektir.
BEFORE: Önce demektir.
+What are you going to do WHEN YOU GRADUATE? (MEZUN OLDUĞUN ZAMAN ne yapacaksın?)
-IF I GET good grades, I may go to law school. (EĞER GÜZEL DERECE ALIRSAM, Hukuk fakültesine gidebilirim.)
+My parents will be disappointed IF I DON’T GO into law. (EĞER HUKUĞA GİTMEZ İSEM ailem hayal kırıklığına uğrayacak.)
-AFTER I GRADUATE, I will be able to work in their firm. (MEZUNİYETİMDEN SONRA onların firmasında çalışmam mümkün olur.)
+I need to decide BEFORE I GO home for the summer. (YAZ İÇİN EVE GİTMEDEN ÖNCE karar vermem gerekiyor.)
NOTICE: Kitaplardaki dil bilgisi konusu dışındaki konulara çalışmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İngilizce 2 Ünite 4-5-6 Ders Notları (Öğrenci Notu) MelisAdalet 1 3,566 25.07.2021, Saat:14:34
Son Yorum: ppatrickschreiner10
  İngilizce 1 Ünite 11-12 Ders Notu (Öğrenci Notu) MelisAdalet 0 3,491 20.09.2018, Saat:13:27
Son Yorum: MelisAdalet
  İngilizce 1 Ünite 7-8 Ders Notu (Öğrenci Notu) MelisAdalet 0 2,654 20.09.2018, Saat:13:25
Son Yorum: MelisAdalet
  İngilizce 1 Ünite 9-10 Ders Notu (Öğrenci Notu) MelisAdalet 0 2,592 20.09.2018, Saat:13:15
Son Yorum: MelisAdalet
  İngilizce 1 Ünite 5-6 Ders Notu (Öğrenci Notu) MelisAdalet 0 2,887 20.09.2018, Saat:13:13
Son Yorum: MelisAdalet

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi