Forum Gündemi:

Arda Polat
#1
Facebook: www.facebook.com/nrmendr               instagram:ysufplt

Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hakkın kazanılması adı verilir.

Bir hakkın kazanılmasına yol açan olgular üç tanedir. –hukukiolay,hukuki fiil,hukuki işlem
Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara hukuki
olay
denir.
Geniş anlamda hukuki olay, kanun koyucunun kişi iradesi sonucu olupolmadığına bakmaksızın hüküm ve sonuç bağladığı olayladır.
Dar anlamda hukuki olay,kişi iradesi sonucu olan ve hukuk düzenitarafından kendisine hukuki sonuç bağlanan olaylardır ki, bunlara hukuki fiil
denir.
Hukuki işlemlerde irade açıklaması ve hukuki sonuç olmak üzere ikiunsur bulunur.
Hukuki işlem benzeri fiillerde, irade açıklaması sadece sonucayöneliktir.
Maddi fiiller, bir irade açıklamasına yönelik olmayan fiillerdir.
Kişi bir hukuk kuralını ihlal ediyorsa ‘kanuna aykırılık’ bir borcuyerine getirmiyorsa  ‘akde aykırılıkolur’
Başkasına ait bir eşyayı zamanaşımı ile kazanma aslen hak kazanmadır.
Devren kazanma:fer’en iktisab’  
devir (temlik)
Devren kazanmada, hakkı kazanana halef, hak bütünüyle devrediliyorsakülli halefiyet, sadece bir kısım haklar ise cüz-i halefiyettir.
İyiniyet:bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan birsebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi  ya da bilgisizliğiifade eder.
Karine:mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığısonucunu çıkarmaktır.iddaasını karineye dayandıran kişi, bu karine dolayısıyla iddiasını ispat yükünden kurtarmakta, ispat yükü karşı tarafa geçmektedir.
Bir eşyayı beş yıl süre ile davasız ve aralıksız iyiniyetle ve maliksıfatıyla zilyetinde bulunduran kişi zamanaşımı yoluyla o eşyanın maliki olur.
Hak sahibinin sahip oldugu bir hakkın hukuki işlem hukuki fiil ilebaşka birisine devredilmesiyle nisbi hak kaybı gerçekleşir.
Bir hakkın tamamen ortadan kalkmasıyla gerçekleşen olaya mutlak hakkaybı denir.
Bir kişinin hakkını araması için devlete başvurmasına dava denir.
Bir kişinin hakkını araması için devlete başvurabilme hakkına dava
hakkı
denir.
Tahliye davası,boşanma davası gibi kavga çıkabilecek davalara çekişmeli
yargı
denir.
Kavga çıkmayacak davalara yani, soyadı değiştirme,yaş düzeltmesi gibidavalar çekişmesiz yargıdır.
Eda davası:Mahkemeden davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya yahutyapmamaya mahkum edilmesi talep edilmektedir.
Tespit davası:bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının yadayokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilmektedir.
İnşai dava:yeni bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukukidurumunun içeriğinin değiştirilmesi için talep edilmektedir.
Def’i: davalının, davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunu kabuletmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmekten çekinmesini haklı gösterecek karşı sebepleri ileri sürmesidir.
Cebri ica: haciz
Zaruret(ıztırar): kendisine veya yakına zarar gelmemesi için, diğer birkişinin malına zarar vermektir.
İhkakı hak: bir kişinin hakkını bizzat kuvvet kullanarak korumasıdır.

İspat yükü:ortaya atılan iddaanın ispat edilme zorunluluğudur.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5.ÜNİTE Arda Polat 0 3,087 09.01.2016, Saat:10:52
Son Yorum: Arda Polat
  Hukukun Temel Kavramları (1-4.Ünite) Ders Notu Editör 0 3,711 10.11.2015, Saat:10:02
Son Yorum: Editör
  [YAZI] Hukukun Temel Kavramlar (5-6.Üniteler) Ders Notu Editör 0 2,342 22.03.2015, Saat:13:38
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi