Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi maddenin hücrede ileri derecede organizasyonunu sağlar?
A) Karbonhidratlar
B) Enzimler
C) ATP enerjisi
D) Koenzimler
E) Yağlar

2. Suyun çözücü olmasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece elektronegatif atomlardan oluşmuş olması
B) Sadece elektropozitif atomlardan oluşmuş olması
C) Suyun iki kutuplu (+ ve -) özelliğinin olması
D) Nötr atomlarla reaksiyona girebilmesi
E) Net elektron veren atomlardan oluşmuş olması

3. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin ergin döneminde çekirdek bulunmaz?
A) İnsan lenfositleri (akkan hücreleri)
B) Balık kırmızı kan hücreleri
C) Kas hücreleri
D) Memeli kırmızı kan hücreleri
E) Terliksi hayvan

4. Translasyon ve transkripsiyon aşağıdaki olayların hangisiyle ilgilidir?
A) Fermantasyon
B) Anaerobik solunum
C) Yağ sentezi
D) Protein sentezi
E) Aerobik solunum

5. Ordo (takım) kategorisi aşağıdaki taksonomik kategorilerden hangilerinin arasında yer alır?
A) Alem-Filum arasında
B) Familya-Cins arasında
C) Filum-Classis arasında
D) Cins-Tür arasında
E) Classis- Familya arasında

6. "Archaea” domain ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hücre çekirdekleri olduğu için ökaryotturlar.
B) Fotosentez yaparlar.
C) Çok tuzlu ve çok sıcak ortamlar gibi ekstrem çevre koşullarında gelişirler.
D) Sil adı verilen tüysü çıkıntılarla hareket ederler.
E) Beslenme için pseudopod adı verilen çıkıntılarını kullanırlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir hareket organelidir?
A) Fimbria
B) Flagella
C) Pili
D) Kapsül
E) Plazmid

8. Aşağıdakilerden hangisi fungusların özellikleri arasında yer almaz?
A) Tipik olarak ipliksi yapıda olmaları
B) Fotosentetik pigment içermemeleri
C) Aerobik solunum yapmaları
D) Hareket edebilmeleri
E) Parazitik ya da çürükçül olabilmeleri

9. Viroidler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein kılıf içermezler.
B) Nükleik asitleri RNA'dır.
C) Nükleik asitleri tek zincirlidir, katlanmayla çift iplik yapısı kazanır.
D) Bitkilerde şekil ve büyüklük bozulmasına neden olurlar.
E) Prokaryotik organizmadırlar.

10. Bazı protozoonlarda meydana gelen kötü çevre koşullarına dayanıklı form aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konidia
B) Endospor
C) Kist
D) Oidia
E) Klamidospor

11. Peptidoglikan aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur?
A) Kapsül
B) Flagella
C) Hücre membranı
D) Hücre duvarı
E) Mukoz tabaka

12. Aşağıdakilerden hangisi lizogeni ile ilgili bir terim değildir?
A) Profaj
B) Provirüs
C) Transdüksiyon
D) Temperent
E) Viroid

13. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotların işlevleri arasında yer almaz?
A) Biyolojik mücadelede kullanılması
B) Bazılarının, atmosferik azotu tespit edebilmesi
C) Küf oluşumunda kullanılması
D) Antibiyotik üretiminde rol oynaması
E) Atık su arıtımında kullanılması

14. Aşağıdaki yapı-görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Selüloz çeper - Madde alışverişi
B) Kromoplast - Yeşil dışındaki renkleri vermek
C) Vakuol - Turgor sağlamak
D) Kloroplast - Fotosentez
E) Levkoplast - Besin depolamak

15. Çiçek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Açık tohumlu bitkilerde kozalak şeklindedir.
B) Bütün bitkilerin üreme organıdır.
C) Erkek ve dişi çiçekler bir arada bulunabilir.
D) Bitkide generatif organıdır.
E) Sadece erkek ya da sadece dişi çiçekler belli bitki gruplarında görülebilir.

16. Çok yıllık gelişim gösteren bitkilerde, stomaların yerine havalandırmayı sağlamak amacıyla aşağıdaki yapılardan hangisi gelişir?
A) Lentisel
B) Epiderma
C) Periderma
D) Emergens
E) Hidatod

17. Apikal meristemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çevresel etkilere karşı son derece dirençlidir.
B) Hücreleri kalın çeperli, az protoplazmalıdır.
C) Bitkilerde enine kalınlaşmayı sağlar.
D) Bitkilerde kabuk oluşumunu sağlar.
E) Büyüme noktaları olarak bilinir.

18. Bitkilerde iletim dokusunu oluşturan elemanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Floem - Ksilem
B) Sklerankima lifleri - Taş hücreleri
C) Tüyler - Emergensler
D) Parankima - Kollenkima
E) Palizat parankiması - Aerenkima

19. Bir bitki organının esas görevi dışında farklı bir görev üstlenecek şekilde biçim değiştirmesi olayına ne ad verilir?
A) Fillotaksi
B) Metamorfoz
C) Asimilasyon
D) Internodyum
E) Jeotropizma

20. Yaprak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Depo doku içerir.
B) Kısa sürgündür.
C) Kalıcı ya da dökülücü olabilir.
D) Primer (birincil) dokuları içerir.
E) Sınırlı apikal büyüme gösterir.

B C D D E C B D E C D E C A B A E A B A

Cevapla


Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi