Forum Gündemi:

Editör
#1
KAMU YÖNETİMİ ünite 1


Yönetim:Daha önceden tespit edilen bir hedefi gerçekleştirebilmek için madde ve insan kaynaklarını

kullanarak,örgütlü bir şekilde yapılan grup faaliyetidir.

---Yönetimin Özellikleri---

=>Sosyolojiden yararlanır.

=>Belirli prensipleri vardır. (Örn;HanryFayol )

=>İdare hukuku prensiplerine tabiidir.

=>Birçok alanda faaliyet gösteren devlet birimlerinin fayda-maliyet ve verimlilik acısından incelenmesi

sonucu ortaya çıkar.

****FayolTonguelanlama,Örgütleme,Emirverme,Koordinasyon-eşgüdüm,Denetim

---Yönetim Biliminin İlkeleri---

**Fayol=>1916'da eseri yayınlandı,1919'da ingilizceye çevrildi.

Fayol'unilkeleri:İşbölümü,Yönetim birliği (Yönetimde hiyerarşik yapı),Merkezileşme,Yetki ve

sorumluluk,Hiyerarşi,Kumanda birliği (Her astın bir üstle calışması),Disiplin, Hakkaniyet,Genel çıkarların kişisel

çıkarlara üstünlüğü,Çalışanların ödüllendirilmesi, Düzen,Personel devamlılığı ve denge,Girişim,Birlik ruhu

**Taylor=>1911-Yönetim Biliminin Prensipleri

Taylor'un ilkeleri:Bilimsel yöntemlerin uygulanması,Teşvik amaçlı prim ve ikramiyeler, Kurum çalışanlarının işe

alım ve istihdamlarının belirli prensibe bağlanması,iletişim,adaletli yönetim

---Kamu Yönetimi---

**Kamu Yönetimi:İşlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama;yapısal anlamda devletin

örgütsel yapısı

**Kamu yönetiminin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması=>Bonnin-"Kamu Yönetim İlkeleri".(1812)

**Kamu yönetiminin Türkiye'de ortaya çıkması=>TODAİE'nin kurulması.(1952)

**Woodrow Wilson-"Yönetimin İncelenmesi"=>Yönetim ve siyaset ayrımı,Kamu ve özel kurumların

kıyaslanması,Gelişmenin kamu çalışanlarının eğitilmesi ile mümkünü

---Yeni Kamu Yönetimi---

**H.GergeFredericson-"Yeni Bir Kamu Yönetimine Doğru"

**Kamu kurumları özel şirket gibi çalışmalı,hizmet sunumunda rekabetli bir ortam hazırlanmalı,denetimin

daha çok halk tarafından yapıldığı performansa dayalı bir yönetim tarzı kullanılmalı

**Vatandaş=Müşteri

---Kamu Yönetiminde Kullanılan Temel Kavramlar---

>>Halk:Bir ülkede yaşayan tüm bireylerden,çeşitli üretici-tüketici gruplarından,siyasiliderler,yasama organı

üyeleri ve baskı gruplarından oluşur.

>>Örgüt:Ortak hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kisilerin veya kurumların oluşturduğu bir yapılanma.

>>Devlet:İnsanlar arasındaki iliskileri düzenleyen ve bu iliskilerin normlara uygun olarak yürütülmesini

sağlayan,anlaşmazlıklarıcözümleyen,kamusal mal ve hizmetleri üreten ve yöneten en üst egemen meşru güç

>>Merkezi Yönetim:Karar mekanizmalarının merkezi bir yapıya bağlı ve bu yapı tarafından belirleniyor

olması,insan kaynakları işlemlerinin ve tüm kamu hizmetlerinin karar ve faaliyetlerinin merkez tarafından

belirlenen bir hiyerarşi içerisinde bağlı birimler tarafından yürütülmesi

>>Yerinden Yönetim:Merkezi yönetim tarafından kullanılan yetkinin bir kısmının yerel idarelere aktarılması

>>Yönetişim:Toplumun bütün aktörlerinin karar mekanizmalarında ve yönetimde katkıda bulunmaları

>>Kamu Politikası:Toplumsal sorunları tanımlama ve bunların çözümlerini belirleme.

>>Kamu Maliyesi:Kamufaaliyelerini,harcamalarını ve bu harcamaların finansmanı için alternatif gelir

kaynaklarını inceleyen bilim dalı.

>>Kamu Görevlileri:Kamu örgütüne ve kurumuna bağlı çalışan.

>>Norm Düzeni:Hukuk Düzeni

>>Bürokrasi:

1.Devlet kurumlarında kırtasiye işlemlerini öne sürmek,işlemleri zorlaştırma ve kırtasiyecilik

2.Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu

Kamu Yönetimi (2.Ünite)

Tümünü Aşağıdan İndirebilirsiniz>>>


Ek Dosyalar
.pdf   Kamu Yönetimi Özet.pdf (Dosya Boyutu: 314.46 KB / İndirme Sayısı: 3,074)Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi