Forum Gündemi:

Editör
#1
Açıköğretim Bankacılık ve Sigortacılık ders notlarının tümü aşağıda paylaşılmış, paylaşan arkadaşımızın emeğine sağlık.


1-YATIRIM ÇEŞİTLERİNİ YAZINIZ EKONOMİ BİLMİNDE MAKRO AÇIDAN YATIRIMI AÇIKLAYINIZ?

-MAKRO PLANLAMA AŞAMASI:Üretim ve yatırıma ilişkin olarak yapılacak makro ekonomik çalışmaları içermektedir.Güdülen amaç ekonomide tasarruf oranını ve üretim düzeyini geçici olarak saptamaktır.
-SEKTÖR ANALİZLERİ AŞAMASI:Bu aşamada önce ekonominin kay sektöre ayrulacagı sonra üretim hedefleri saptanmaya çalışırlar.Bu amaçla nihai talep tahminlenir.Ve nekadar yatırım yapılacagı hesaplanır.
-PROJE ANALİZİ VEYE PROJE DEGERLENDİRMESİ:İlk iki aşamadaki calışmalarla ortaya cıkan planın temel çerçecesi projelerle tamamlanır.Bu aşama yatırım projelerinin ulusal ekonomi üzerindeki etkilerini saptayarak projeleri sıralamayı ve sonuç olarak net veya kabul etmeye yönelik calısmaları kapsamaktadır.
MAKRO AÇIDAN YATIRIM:Belli bir dönemin üretim faaliyetlerini saglayan donanım stokunda başka bir deyişle belli bir dönemde reel sermaye stokunda gerçekleşen artışlardır.Bankaya para yatırılması hisse senedi tahvil yada gayri menkul satın alınması yatırım kabul edilmez.İşletmeler tarafından bina ve yol yapımında makina satın alınmasında kullanıldıgında yatırım niteligi kazanılır.Brüt yatırım deyimi kullanılır.

2-YATIRIM PROJE KAPSAMINDA HANGİ KOŞULLAR SINIRLAYICI NİTELİKTEDİR?
-Yatırım projeyle belirli ve uzun ömürlü bir kapasite yaratmalı
-Ekonomiden fiziki girdiler almalı bunlar hammadde sermaye
-İç ve dış ekonomilere mal ve hizmet arz etmeli

3-YATIRIM PROJE FİKRİNİN DOĞUSUNU AÇIKLAYINIZ?
-Kullanılmayan kaynakların varlıgı
-Raslantılar
-Üretilen mal serisini tamamlamak
-Faaliyet konuların desteklenmesi
-Riskin yayılması
-Gelirlerin azalması
-Moda 
-Özel ustalıklar
4-YATIRIM PROJESİ NEDİR?

-- Belli bir yerde kurularak ekonomiden insan gücü hammadde mamül madde ve sermaye malları alarak ve bunlar üzerinde teknolojiyi uyguladıktan sonra ekonomiye malve hizmet arz ederek var olan veya gelecekteki talebin belli bir kısmını karşılamaya yönelmiş faaliyetlerini girişimci veya toplum yararına az fedakarlıkla saglamak amacıyla önceden yapılan calısmaların tümüne denir.

5-YATIRIM PROJESİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ YAZINIZ?
--Proje dış çevrenin yaptıgı sosyal ekonomik baskılara ve koşullara uymalıdır.
--Proje bir ülkede iş kaynaklarca saglanan olanaklarla uyum içinde olmalıdır.
--Proje oluşabilecek degişikliklere uyum saglayacak esneklige sahip olmalıdr.
--Proje acık ve kesin olmalıdır.
--Projenin uygulayacılar tarafından benimsenmeside önemlidir
--Proje izlenemsi ve denetim olanagı vermelidir.

6-YATIRIM PLANLAMASI NEDİR?
-Karlı yatırım olanaklarının araştırılamsı ve bunların teknik ekonomik finansal acıdan incelenmesi olarak tanımlanır.
Şirketin kuruluşu Pazar analizi esas yapılabilirlik raporun hazırlanması teşfik belgesi için başvuru kredi bulma gibi işleri kapsar.

7-YATIRIM POLİTİKASININ ÖNEMİNİ ACIKLAYINIZ?
YATIRIM POLİTİKASININ İŞLETMENİN TEMEL SORUNU YAPAN NEDENLERİ ACIKLAYINIZ
-Sermayenin yatıırımı hakkındaki kararlar karlılık ve istikarrın önemli bir faktorudur.Bu kararlar işletmenin gelecekteki gelir gücünü ve degişen Pazar koşullarına uyma yetenegni belirler.Hatalı yatırımlar satıs gelirleri ve maliyet durumlarını kötü yönde etkileyebilecegi gibi işletmenin rekabet yetenegini azaltır.Ve sermaye kaybına neden olur.
Temel sorunları;3 neden vardır, yatırımların uzun süreli olması, maliyet masraflarını degişmez özelligi, yatırım fonlarının kıt olması

8-BÖLGE ETÜTLERİ NEDİR?
-Özellikle geri kalmış bölgelerde veya liman bulunan yörelerdeki yatırım olanaklarını belirlemeyi amaclayan etütlere denir.
9-YAPILABİLİRLİK(FİZİBİLİTE)RAPORUNUN BAŞLICA BÖLÜMLERİNİ YAZİNİZ 1 TANESİNİ ACIKLATINIZ?
-Giriş ve gerekçe
-Girişimci hakkında genel bilgiler
-Finansal etütler
-Karlılık analizi
-Teknik etüt:Bu bölüm genellikle teknik elemanlar tarafından hazırlanır.Hangi üretim teknolojisinin ne tür donanım alınacağı ve kapasitenin ne olacagi konularına değinilir.

10-TEKNİK ETÜT KONULARI NELERDİR?
-Yönetim etütleri ürün ve yan ürün etütleri 
-Makina ve malzeme etütleri 
-Ham madde etütleri
-Arazi bina ve inşaat etütleri
-Teknik emir etütleri
-Enerji etütleri
-İnsan kaynakları
-Teknoloji etütleri
-Tesis bedeli

11-YÖNTEM ETÜTLERİ KAPSAMINDA ETÜT VE TESTLERDE NELERE DİKKAT EDİLİR?
-Üretimin donanım tasarımının yapılaması
-Malzeme makina ve insan gücünün kullanımının uyumlaştırılması
-İnsan gücü tasarrufu ve ergonomi
-Daha iyi calısma koşulların yaratılması
-Hammadde etütleri ve rezerve tahminleri
-Labaratuar testleri
-Ürün kalitesi
12-TEKNİK ETÜTLERİNDEKİ YANLIŞLAR NELERDİR?
-Ön incelemelerde yetersizlik
-Alternatifleri düşürmedeki başarısızlık
-İkinci derecedeki farkörleri ihmali13-TEKNİK DEGERLENDİRME ÇEŞİTLERİ?
-Kuruluş yerinin degerlendirilmesi
-Tekonolojinin degerlendirilmesi
-Kapasitenin ..
-Makina ve donanımın ..
-Yapıların ..
-Çalışanların .
-Girdilerin .. yatırım maliyetinin .. üretim maliyeti ve miktarin .. zamanlamanın degerlendirme 

14- HAMMADDE ETÜTLERİNDE İNCELENMESİ HUSUSLAR NELERDİR?
-Ortalama bileşimi ve nitelikleri
-Anayol demiryolu istasyonu veya limanlara uzaklıklar
-Taşıma tarifeleri ve olanakları
-İmziyaz ve işletme durumları
-Depolama ve olanak koşulları
-Bulundukları yerler
-Üretim zaman ve kanpanyaları 
-Tedarik güvenligi ve garantisi
15-İŞLETME YATIRIM POLİTİKASI NEDİR?

İŞLETME YATIRIM POLİTİKASİ:Sermaye kaynaklarını rasyonel kullanmak amacı ile yatırıma konu olan tesislerin secimi ve uygulanması hakkındaki uzun vadeli işletme karar sürecidir.
16-GENEL İŞLETME POLİTİKASI
GENEL İŞLETME POLİTİKASI:Bu politikaya ilişkin kuralların gelişmesine ve özel politikalarin kordinasyonuna hizmet eder.
17-ÖZEL İŞLETME POLİTİKASI
ÖZEL İŞLETME POLİTİKASI:İşletme fonksyonlarının düzenlenmesine yönelen kismi politikalari kapsamaktadır.
-YATIRIM KARARLARI VE ÖNEMİ
- YATIRIM KARARLARINDA BİLGİ
18- YATIRIM KAVRAMI VE TAMIMLAMASI
Yatırım kavramı halk dilinde ekonomide ve işletme biliminde farklı anlamlar taşımakdır.
-HALK DİLİNDE YATIRIM:Ekonomik degerlerin kazac saglama amacı ile bir işe ayrılması diger bir deyişle sermayeyi temsil eden herhangi bir degeri satın alınmasıdır.
Buna aynı zamanda PLANMAN denir.
-EKONOMİ BİLİMİNDE(MAKRO AÇIDAN)YATIRIM:Belirli bir dönemin üretim faaliyetlerini saglayan donanım stogunda başka bir deyişle belirli bir dönemde reel sermaye stogunda gerçekleşen artışlardır.Bankaya para yatırılması, hisse senedi, tahvil veya gayrimenkul satın alınması yatırım olarak kabul edilmez.
19- SABİT SERMAYE VE STOK YATIRIMLAR
-SABİT SERMAYE YATIRIMI:Bir ekonomide mal ve hizmet üretimini çogaltmak ve gelecek dönemlerde tüketim olanaklarını arttırmak amacıyla üretim faaliyetlerini belirli bir dönem içinde reel sermayenin arttrılması.yani reel sermaye stogunda oluşan artışlardır.
-Yenileme ve idame yatırımları:Üretim faktörlerini dönem içinde eskiyen donanımların yenilenmesnde kullanılmasıdır.
-Tamamlama yatırımlarıBig Grinar bogazların giderilmesi eksik kalmış hususların tamamlanması
-Yeni yatırımlar:Yenileme idame ve tamamlama yatırımları dışında tamamen yeni bir üretime yönelik projenin gerçekleşmesiyle alakalıdır.
-STOK YATIRIMLARI:Genel yatırım tanımına dahildir.Cünkü stoklar üretim sürecinin bir parçasıdır.Sürekli düzenli ve rasyonel bir üretim ve dagtım için optimal düzeyde hammadde yarı ve tam mamül stokların varlıgı zorunludur.
20- NET YATIRIM-YENİLEME VE İDAME YATIRIMLARI
NET YATIRIM:İşletmenin büyütülmesi düzenlenmesi ve yeni kapasite eklenmesi için yapılan yatırımlarla stoklarda dönem içinde olan artişları kapsar.
21- BAGIMSIZ VE UYARILMIŞ YATIRIM
-BAGIMSIZ YATIRIM:Yatırım denildigi talep ve satış miktarına baglı olmaksızın yapılan yatırımlar anlaşılır.Henüz gelişmemiş bir bölgeyi kalkındırmak devletin yol yaptırması vb..
UYARILMIŞ YATIRIM:Milli gelirde ki ve talepteki artışların tüketim harcamaları ve satışlara yansıması sonucu girişimcilerin karar verdikleri yatırımlardır.özel sektör karlı yatrm.
22- İŞLETME BİLİMİNDE(MİKRO AÇIDAN)YATIRIM:İşletme açısından yatırım işletmeyi uzun süre gelir nakit girişi saglayacak her türlü harcamalardır.Bu tanıma göre işletme faaliyetlerinin zorunlu olan arazi bina malzeme araç gereç gibi sürekli kullanım elemanlarının tedariki için yapılan harcama bu açıdan yatırım kapsamına girerler.Mikro açıdan yatırım işletmenin amacını olusturan faaliyetlerin yürütmek belli bir anda işletmenin varlıgını rekabet gücünü korumak veya geliştirmek üzre sürekli bir şekilde sahip oldugu ihtiyacında oldugu unsurları tedarik için yapılan harcamalardır.
23- RİSK VE RİSKİN DAGITIMI
RİSK:İşletmenin faaliyetlerini ve işletmeye tahsis edilen sermayeyi tehdit eden belirsizliklerdir.
    Riskin Dağıtımı:
  1-Riskin cografik dagıtımı
  2-Riskin teknik dagıtımı
  3-Riskin finansal dagıtımı
24- YATIRIM KARARLARINDA SİSTAMATİK YAKLAŞIM
Yatırım kararlarına etki eden cok sayıda faktörün olması, olaya sistemli yaklaşımda bununmayı gerekmektedir.Sistemli bir yaklaşımın yararları aşagıda belirtilmiştir.
-Genel ve karmasık bir yapı gösteren yatırım konusu nispeten kolay çözülebilen kismi sorunlara ayrılmak suretiyle sadelik kazanmaktadır.
-Genel nitelikteki yatırım sorununun parcalara ayrılması ile daha geçen tahminnler yapılabilmektedir.
-Yatırım kararları etkileyen faktörlerin unutulması veya gereginden fazla önemsenmesi olasılıgı ortadan kalkmaktadır.
-Yatırım araştırmalarının çok yönlü olarak yapılması saglanmaktadır.
25-Yatırım Kararının İşlevi:
Yatırım Kararının İşlevi:Amaçları işletme hedeflerini en yüksek düzeyde gerçekleştirmektir.Ancak söz konusu hedefler birbirinden aksi yönünde gelişmesi durumunda bütün işletme amaclarının aynı anda gerçekleşmesi olanaksızdır.
1-İşletme amaçlarının belirlenmesi
2-Yatırım kararlarının tepe yönetmince alınması 
3-Seçeneklerin karşılanması
4-Yatırım araştırmalarının gelecege yönelik olması
5-Yatırım türünün belirlenmesi
6-Yatırım büyüklügünün belirlenmesi


26-YATIRIM POLİTİKASININ ÖNEMİ
Yatırım politikasi işletmenin temel sorunu yapan 3 neden
a-Yatırımların uzun süreli olması
b-Maliyet masrafların degişmez özelligi
c-Yatırım fonlaırnın kıt olması
27-YATIRIM POLİTİKASININ KOŞULLARI
a-Yatırımların dogru secimi
b-Sermaye rasyonel kullanılması
c-Sermayenin optimal kullanılması

Ek Dosyalar
.doc   BANKA BÜTCE VE KAR PLANLAMASI DERS NOTU.doc (Dosya Boyutu: 64 KB / İndirme Sayısı: 115)
.doc   YATIRIM VE PROJE ANALİZLERİ DERS NOTU.doc (Dosya Boyutu: 50 KB / İndirme Sayısı: 110)
.doc   VADELİ İŞLEM PİYASALARI DERS NOTU.doc (Dosya Boyutu: 67 KB / İndirme Sayısı: 215)
.doc   MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DERS NOTU.doc (Dosya Boyutu: 36 KB / İndirme Sayısı: 176)

Cevapla
oya isbilir
#2
sadece bukadarmı arkadaşlar Cevapla
Editör
#3
(30.10.2017, Saat:23:24)oya isbilir Adlı Kullanıcıdan Alıntı: sadece bukadarmı arkadaşlar

Merhabalar, eklemeler yapılmaya devam ediyor.

Cevapla
oya isbilir
#4
merhaba 2.sınıf vize ders notlarını verirseniz cok sevinirim ilginize teşekürler Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Dünya Mutfakları 1 Dersi – Ünite 2 ( İtalyan Mutfağı ) Ders Notları DEVAMI Çalışkannn 0 4,495 20.09.2018, Saat:16:44
Son Yorum: Çalışkannn
  Yiyecek İçecek Yönetimi 1.Ün. (Yiy. İçc. İşletmelerine Gnl.Bakış) Ders Notları DEVAMI Çalışkannn 0 1,597 20.09.2018, Saat:16:42
Son Yorum: Çalışkannn
  Dünya Mutfakları 1 Dersi – Ünite 1 ( Fransız Mutfağı ) Ders Notları DEVAMI Çalışkannn 0 3,407 20.09.2018, Saat:16:41
Son Yorum: Çalışkannn
  Dünya Mutfakları 1 Dersi – Ünite 2 ( İtalyan Mutfağı ) Ders Notları Çalışkannn 0 3,404 20.09.2018, Saat:16:40
Son Yorum: Çalışkannn
  Dünya Mutfakları 1 Dersi – Ünite 3 ( İspanyol Mutfağı ) Ders Notları DEVAMI Çalışkannn 0 3,541 20.09.2018, Saat:16:39
Son Yorum: Çalışkannn

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi