Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş

Kamu Ekonomisi 2 Ünite 6 Ders Notu

  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • Beğen
0
Konuyu Beğen
0
#1
KAMU EKONOMİSİ II ---- > 6. ÜNİTE ÖZET
 Teorik bazda demokrasiye eleştiri yönelten düşünürlerin başında ;
 Arrow
 Downs
 Mosca
 Pareto
 Michels
 Hayek
 Buchanan
 Tullock
 Marksist düşünürler
Not : “ weber “ bunlar arasında yer almaz

 K . Arrow a göre demokratik bir yönetimde tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmayı sağlayacak oylama
kuralının karşılaması gereken koşullar şunlardır;
 Söz konusu toplumda diktatörlük yönetimi olmamalıdır.
 Bireysel tercihlerin sıralaması ne şekilde olursa olsun , geçerli olan karar alma kuralı bir sonuç
üretebilmelidir.
 Tüm olası sonuçları sıralamak mümkün olabilmelidir.
 Karar alma kuralı bireylerin tercihlerine cevap verebilmelidir.
 Toplumda eğer A B ye , B de C ye tercih edilirse A da C ye tercih edilmelidir.
 Toplumun A ve B sıralaması, sadece A ve B sıralamasına bağlıdır.
 Arrow a göre demokratik sistemlerde uygulamada yağın kullanılan çoğunluk kuralı yetersiz kalmaktadır.
Arrow un bu görüşleri “ arrow paradoksu ya da imkansızlık teoremi “ olarak adlandırılmaktadır .
 Seçmenin rasyonel davranarak bilgisiz kalmayı tercih etmesine “ rasyonel seçmen bilgisizliği “ adı verilir.
Bu durumu ele alan ilk kişi “ Downs “ dur ***
 Eksik enformasyon sorunu en önemli etkisini “ devlet bütçesinde “ göstermektedir.
 Elitist teorisyenler ;
 G . Mosca
 V . Pareto
 R . Michels
 Elitist teorisyenlerden G. Mosca ya göre toplumu yöneten “ siyasal sınıftır. “
 “Siyasal elit “ kavramını ortaya koyan ve ilk kez kullan kişi “ V. Pareto “ dur
 Politik gücün toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şekli “ oligarşi” dir
 Demokrasinin önündeki en önemli engeli sınırsız demokrasi ve bunun sonucu olarak siyasal gücün
kötüye kullanımı olarak gören 2 önemli düşünür ; “ Hayek – Buchanan “ dır
 Hayek e göre “ halk egemenliği fikri kanun hakimiyetini süratle 2. Plana itmiş ve Fransız devriminin
ardından kanun hakimiyetiyle bağdaştırılamayacak talepler ve idealler yükselmiştir.
}


    Kamu Ekonomisi 2 Ünite 6 Ders Notu
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi