AÖF - Açıköğretim - Ders Notları  - Çıkmış Sorular
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Reklam

Forum
Reklam Alanıİş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 5. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu)
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 20
Mesaj: 20
Cinsiyet:
Kıdem: 20.09.2018

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÜNİTE 5 ÖZET
è Bir işçi sendikasının kurulabilmesi için sendikasının kurulabilmesi için “ en az 7 “ işçinin bir araya gelmesi
gerekmektedir. ***
è 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre işçi ve işveren sendikalarının kurulmasında esas alınan ölçüt “İŞKOLU” dur .***
è Bir iş yerinin hangi iş koluna girdiğini saptayan “ çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı “ dır. Resmi gazete de yayımlanır.. 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Mahkeme 2 ay içinde kararını verir.
è Ülkemizde kamu görevlilerine sendikalaşma hakkı ilk kez “ 1965 “ de verilmiştir.
è Konfederasyon kavramının unsurları şunlardır :
v Farklı iş kollarında faaliyet gösteren en az 5 sendikanın bir araya gelmesi.
v Tüzel kişi olması
v Kuruluş olması
è Sendikalar ve tolu iş sözleşmesi kanununa göre tek sendikal üst kuruluş “ konfederasyon” dur .
è İşveren sendikası kurucularında aranan koşullar ;
v 18 yaşını doldurmak
v İşveren ya da işveren vekili olmak
v Fiil ehliyetine sahip olmak
v TCK da belirtilen zimmet, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkumiyeti olmamak.
Not :sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışıyor olmak , işverenlerde aranan bir özellik değildir.
è İşçi sendikalarının kurulabilmeleri için “ sendikanın kuruluşu isteğe bağlıdır. “ Kurulma için hazırlanan
tüzüğün ilin valiliğine verilmesi gerekir.
è Konfederasyonun tüzel kişilik kazanabilmesi için “ tüzük valiliğe verilmelidir .“
è Sendika ve konfederasyonların en üst zorunlu organı “ genel kuruldur .
è Sendikaların ve konfederasyonların olağan genel kurul toplantıları en geç “ 5 “ yılda bir yapılır.
v Genel kurul : tüzel kişiliğin kazanılmasından başlayarak 6 ay içinde yapılır
v Olağan genel kurul : 4 yılda bir toplanır.
v Olağanüstü genel kurul :60 gün içinde yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da genel kurul üye veya delegelerin 1/5 nin yazılı isteği üzerine toplanır.
v Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
v Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğu olur.
v İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa 2. Toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır.
v 2. Toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tamsayısının 1/3 ünden az olamaz.
è Genel kurulun başlıca görev ve yetkilerinden bazıları ;
v Organların seçimi
v Tüzük değişikliği
v Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası
v Birleşme veya katılma
v Bütçenin kabulü
v Şube açma, birleştirme veya kapatma
v Kuruluşun feshi
v Yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi….
Not : konfederasyon , sendika veya sendika şubesinin temsil edilmesi bunlar arasında yer
almaz.


è Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre sendikalarda yöneticilik sıfatını taşıyanlar “ yönetim kurulu “ üyeleridir.
è İşyeri sendika temsilcinin görevini sona erdiren sebeplerden bazıları ;
v Tüzükte belirtilen sürenin geçmesi
v Sendikanın yetkisini kaybetmesi
v Temsilcinin sendika üyeliğinin sona ermesi
v Sendikanın temsilciyi görevden alması
v Temsilcinin kendi isteğiyle görevden ayrılması
v Temsilcinin başka bir iş yerine geçmesi
Not : işverenin işyeri sendika temsilcisini görevden alması bunlar arasında yer almaz .
è Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre işçi sendikasına üye olabilmek için “ 15 yaşını” doldurmuş olmak gerekir. Kurucu olmak için “ 18 yaşını” doldurmuş olmak gerekir.
è Yalnıza “ genel müdür “ işveren vekili kabul edilir ve işveren sendikasına üye olabilir.
è Sendika üyelik başvurularının kabulü ya da reddi için belirlenen süre “30gündür. “
è Sendika üyelerinin sahip olduğu haklar ;
v Delege seçme
v Genel kurula katılma
v Toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanma
v Genel kurulca tespit edilen tazminatları alma
v Sendikanın faaliyet ve yönetimine katılmak
Not : üyelik aidatı ödeme bunlar arasında yer almaz. Miktarını genel kurul belirler.
è Sendika üyeliğinin devam ettiği durumlar ; “ yönetim- denetleme –disiplin kuralları
è Sendika üyesi işçinin gaipliğine karar verilmesi , “ sendika üyeliğinin kendiliğinde sona ermesi sonucunu doğurur.
è Sendika üyeliğini kendiliğinden sona erdiren hallerden bazıları;***
v İşçi niteliğinin kaybedilmesi
v İşveren veya işveren vekili niteliğinin kaybedilmesi
v İşçilerin işkolunu değiştirmesi
v Kişinin ölümüne ya da gaipliğine karar verilmesi
v Tüzel kişiliğin feshi ya da infisahı
v Toptan ödeme alarak işten ayrılması
è İşçinin sendika üyeliğinden çıkarılması kararını vermeye yetkili sendika organı “ genel kuruldur .”
è İşçilerin mesleki ilerlemesinde sendikalı-sendikasız işçi ayrımı yapan işverene “ sendikacılık tazminatı “ cezası öngörülmüştür.
è Sendika ve konfederasyonlara getirilen amaca yönelik yasaklar şunlardır ;
v Tüzüklerinde  belirlenen amaçlar dışında  faaliyette bulunamazlar.
v Siyasi partilerin adı, amblem, rumuz ve işaretlerini kullanamazlar.
è Sendikaların sosyal faaliyetlerinden bazıları şunlardır;
v Üyelerine yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurmak
v Üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak
v Grev ve lokavt sırasında üyelerine yardım etmek
v İlgili kurullara temsilci göndermek.
v Üyeler için kooperatifler kurulmasına yardım etmek
v Kurs ve konferanslar tertiplemek
Not : “çalışma hayatından doğan uyuşmazlıklarda işçiyi temsilen dava açmak” bunlar arasında
yer almaz.


è Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre sendika ve konfederasyonlar ticari faaliyette bulunamazlar. Bu hükmün istisnası “ sanayi ve ticaret kurumlarına yatırım yapabiliriler” dir
 
 
è Sendika ve konfederasyonların gelirleri şunlardır ;
v Üyelik aidatı
v Dayanışma aidatı
v Malvarlığı gelirleri
v Bağışlar
v Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler. Not : “destek aidatı” diye bir gelirleri yoktur
è Sendika ve konfederasyonların yurtdışı kişi ve kuruluşlardan yardım ve bağış alabilmeleri için “ çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına “ bildirimde bulunması gerekir.
è Sendikaların iç denetim yetkisi “ genel kurula “ aittir.
è Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri en geç “ 2 yılda bir “ yeminli
mali müşavirlerce yapılır.
è Sendika ve konfederasyonlar “ genel kurulun “ kararı ile feshedilebilirler.
è Sendika ve konfederasyonun mahkeme kararı ile kapatılması durumunda tasfiye sonucunda mal varlığı “
türkiye iş kurumuna “ devredilir.
è Sendikaların uygulama da en sık karşılaşan isteğe bağlı olarak oluşturdukları organlar ;***
v Başkanlar kurulu
v Onur kurulu
v Temsilciler kurulu
v Araştırma kurulu
v Eğitim kurulu
è Sendika ve konfederasyonların kendiliğinden sona erme halleri şunlardır ;***
v Amacın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmenin olanaksız hale gelmesi
v İlk genel kurul toplantısının zamanında yapılamaması
v Zorunlu organların oluşturulamaması
v Borç ödemede acze düşmüş olması
v Yönetim kurulunun kurulamaz hale gelmesi
v Olağan genel kurulun iki defa üst üste yapılamaması
Not : “ sendikaların borçlarını ödemeyecek derece de yoksullaşması “ bunlar arasında yer
almaz.
Not :” anayasa da belirtilen cumhuriyetin nitelikleri ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunması “ bunlar arasında yer almaz.
 
 
*** İŞARETİ olan yerler çıkmış sorulardır…
 
NOT : İZİNSİZ OLARAK başka grup ve sayfalarda paylaşılması YASAKTIR. EMEĞE SAYGI …
 
İYİ ÇALIŞMALAR J KOLAY GELSİN J
 
İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.

Cevapla
.
Reklamlar
Banner Kodu Buraya


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 4. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 227 20.09.2018, Saat:17:31
Son Yorum: Çukurova
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 188 20.09.2018, Saat:17:30
Son Yorum: Çukurova
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 267 20.09.2018, Saat:17:29
Son Yorum: Çukurova
  İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ünite Ders Notları (Öğrenci Notu) Çukurova 0 349 20.09.2018, Saat:17:26
Son Yorum: Çukurova
  Ticaret Hukuku Ünite 1-10 Ders Notları (Öğrenci Notu) - DEVAMI Denizabi 0 164 20.09.2018, Saat:16:53
Son Yorum: Denizabi

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Kodlama:MyBB, © 2002-2019 MyBB Group
MyBB Destek Hizmeti inSiDe


Türkiye