Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş
[YAZI] 

Aöf idare Hukuku Ders Notu

  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • Beğen
1
Konuyu Beğen
0
#1
Arkadaşlar alıntıdır.Paylaşan arkadaşımıza teşekkür ederim. İsmi olmadığı için paylaşamadım. İYİ FORUMLAR.


1.Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir?
Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.
2. Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat hangisidir? 
Merkezi (genel) idare
3. Merkezi idare kaça ayrılır ve bunlar nelerdir? 
Merkezi idare, merkezi idarenin merkez teşkilatı ve merkezi idarenin taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır.
4. Türkiye merkezi idare sisteminin başında kim bulunur? 
Cumhurbaşkanı
5. Merkezi idarenin merkez teşkilatı nelerden oluşur? 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ile bunlara bağlı ve yardımcı kuruluşlar.
6. Merkezi idarenin taşra teşkilatı nelerden oluşur? 
Bölge, il, ilçe ve bucak
7. Merkezi idarenin taşradan merkeze oluşturduğu bütünlüğe ne denir? 
Hiyerarşi
8. Merkezi idare kuruluşlarının yerel idare kuruluşlarına karşı sahip olduğu konuma ne ad verilir?
İdari vesayet
9. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hiyerarşik en üst makamı neresidir? 
İçişleri Bakanlığı
10. İl idaresinin hiyerarşik amiri kimdir?
Vali
11. İlçe idaresinin hiyararşik amiri kimdir? 
Kaymakam
12. Belediye idaresinin idari vasisi kimdir? 
İçişleri Bakanı
13. Tabibler Birliği, Türkiye Borolar Birliği gibi kanunla kurulan ve alanlarında kamusal yetkiler kullanan kuruluşlara ne ad verilir? Kamu Kurumu Vasfında Meslek Kuruluşları
14. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, vazife ve yetkileri ile oluşumları hangi düzenleyici işlemle belirlenir?
Kanun
15. Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur? 
Cumhurbaşkanı 
• Başbakan 
• Genel Kurmay Başkanı 
• Başbakan Yardımcıları 
• Adalet Bakanı 
• Milli Savunma Bakanı 
• Dış işleri Bakanı 
• Kara Kuvvetler Komutanı 
• Hava Kuvvetler Komutanı 
• Deniz Kuvvetler Komutanı 
• Deniz Kuvvetler Komutanı 
• Jandarma Genel Komutanı
16. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Bakanlar Kurulu üzerindeki etkisi ne şekildedir? 
Bağlayıcı değildir, bir tavsiye şeklindedir.
17. Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemini kim belirler? 
Cumhurbaşkanı
18. Devlet Planlama Teşkilatı kararlarının hukuki etkisi nasıldır?
Planlar kamu için emredici, özel sektör için özendiricidir. 
19. Devlet Denetleme Kurulu hangi kuruluşları denetemez? 
DDK silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetemez.
20. Vali ilde kimin temsilcisidir? 
Vali, ilde devletin, Bakanlar Kurulu’nun ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir.
21. Bir il merkezinde, belediye sınırları içinde mahalle kurulması nasıl olur? 
Belediye Meclisi, İl İdare Kurulu ile valinin oluru gereklidir.
22. Kaymakam ilçede kimi temsil eder? 
Kaymakam sadece Bakanlar Kurulu’nun temsilcisidir.
23. Bucaklar nasıl kurulur? 
Bucaklar İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve cumhurbaşkanının olumlu görüşüyle kurulur.
24. İl Özel İdaresi’nin organları nedir? 
• Vali 
• İl Genel Meclisi 
• İl Daimi Encümeni
25. İl Özel İdaresi’nin genel karar organı hangisidir?
İl Genel Meclisi
26. Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak hangi Türk anayasasıyla kabul edilmiştir? 
1982 TC Anayasası
27. Devlet Planlama Teşkilatının başında kim bulunur? 
DPT müsteşarı
28. Yeni bir ilin kurulması veya bir ilin isminin değiştirilmesi hangi kurumun kararıyla olur? 
TBMM
29. Valilerin özlük haklarına ilişkin olarak hangi kanuna tabi olacakları kabul edilmiştir? 
Devlet Memurları Kanunu
30. Memurlara verilen hangi tür cezalara karşı yargı yoluna baş vuralamayacağı söylenmiştir? 
Uyurma ve kınama cezaları
31. Kaymakamların dokunulmazlığı ne şekildedir? 
Kaymakamların dokunulmazlığı yoktur.
32. Yeni bir ilçe kurulmasına kim karar verir? 
TBMM
33. Belediye memurlarının özlük haklarına ilişkin karar veren organ hangisidir? 
Belediye encümesi
34. Köy muhtarını ve ihtiyar meclisini hangi organ seçer? 
Köy derneği
35. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, hangi kuruma bağlıdır? 
Yüksek Öğretim Kurumu
36.Devlet memurlarının vazifeleriyle ilgili işlerden dolayı yagılanması hangi yargı kolunda olur? 
İdari yargı
}    Aöf idare Hukuku Ders Notu
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi